«Omul sfinteste locul»…

Când mergi pe drum înspre satul Gordinesti, de pe deal, mai ales vara, se deschide o priveliste splendidă, un verde închis de copaci, în care de abia se mai văd acoperisurile caselor din localitătile Blesteni si Volodeni, asa numita administrativ – comuna Blesteni. Se evidentiază mai pronuntat, parcă pluteste pe valurile verdetii, Biserica ,,Sfânta Treime”, care are o vârstă de aproape două sute de ani.

Ca localităti, care au intrat în registrul timpului, se datează intersectia secolelor XVI – XVII. Locuitorii satelor, ca si în toată Republica Moldova, au trecut prin vâltoarea a două războaie mondiale, deportări, foame, colhozurile, perioada puterii sovietice, programul ,,Pământ”, de unde se începe o nouă filă în viata si activitatea locuitorilor acestor sate. Anii 90 a fost perioada de a lua ferm o hotărâre – a fi sau a nu fi. Pensii plătite cu galosi si macaroane, întreprinderi închise, salarii neachitate la timp sau defel si în această situatie, familiile primeau hotărâri dure.

Au apărut primele cooperative, societăti pe actiuni, gospodării tărănesti, SRL-uri, magazine particulare, etc. Programul ,,Pământ”, finantat de americani, în care au investit, în jur de 20 milioane de dolari, a distrus infrastructura economică a satelor din Republica Moldova.

Cu părere de rău căutarea solutiilor a problemelor apărute a durat ani buni, emigratie în masă în căutarea unui loc de muncă mai bun pentru a întretine familia. De la învătământ postliceal, asistentă medicală gratuită – totul pe bani. Această situatie a si creat o criză socială de neîncredere în ziua de mâine. Structurile statului , care pe parcursul a aproape 30 de ani n-au mai rezolvat atributiile si obligatiile fată de cetătenii tării.

 

 

Comuna Blesteni e ca si celelalte sute de sate din tară, însă aici pe parcursul ultimilor ani s-au schimbat multe lucruri spre binele locuitorilor. Pornind de la proverbul ,,Omul sfinteste locul”, cu opt ani în urmă, primar de Blesteni a devenit domnul Liviu Belitei, o persoană care a consolidat o echipă competentă pentru a răspunde tuturor provocărilor  timpului.

Pe parcursul acestei perioade au fost găsite solutii financiare, elaborate proiecte si între timp implimentate în comună. Astăzi comuna Blesteni beneficiază de un Oficiu al Medicilor de familie, de un Gimnaziu, unde îsi fac studiile copiii din localitate, de o grădinită, un Centru comunitar, o întreprindere municipală ,,Servicii Blesteni-Volodeni”. Obiectivul prioritar al domnului primar a fost – rezolvarea problemelor sociale.

În cadrul sistemului de protectie socială, Primăria si societatea civilă s-au angajat să prevină si să înlăture efectele temporare si permanente ale unor evenimente considerate riscuri sociale, care pot genera marginalizarea ori excluderea socială a persoanelor si familiilor aflate în dificultate. La prima etapă a fost angajat un asistent social,  functia căruia prevedea prestarea serviciilor specializate persoanelor si familiilor care se află în situatie de risc.

Pe teritoriul Comunei Blesteni trăiesc si activează 1547 de locuitori. Ponderea persoanelor în etate o constituie 23%, astfel numărul persoanelor care au atins vârsta de pensionare este de 352. La fel pe teritoriul Comunei locuiesc 170 persoane cu dizabilitate severă si accentuată, care constituie 11,1% din totalul de locuitori. La ziua de azi în localitate s-au născut, cresc si se educă 237 copii, inclusiv de vârstă prescolară 101 si scolară 136 copii. Copiii se educă si studiază în edificii recent reparate, dotate cu mobilier nou, sisteme de apă si canalizare, cantină dotată si reparată. În teritoriu sânt deschise mai multe servicii sociale, oferite locuitorilor satelor Volodeni si Blesteni. Unul din aceste servicii este Asitenta Personală. De acest serviciu beneficiază 7 persoane, cu grad de dizabilitate sever, tintuite la pat si cu nevoi speciale, deservite de 7 asitenti peronali, care le oferă seviciile necesare. Un alt serviciu, pentru persoanele în etate, singuratice, este cel de îngrijire socială la domiciliu. De acest serviciu beneficiază 24 de persoane de vârsta a treia, deserviti de 4 asistenti sociali. Mai este în localitate un serviciu – Cantina socială, care îsi desfăsoară activitatea în cadrul Centrului pentru persoane în etate, fondat în anul 2014, de către Primăria Comunei Blesteni. Cantina socială deserveste 30 de persoane vârstnice si cu dizabilitate cu un prânz cald, repartizat la domiciliul beneficiarului de către 2 lucrători sociali, angajati în institutia respectivă. Taxa standart pentru un prânz, care cuprinde o diversitate de produse alimentare: carne, peste, legume, fructe, constituie 14 lei. Având în vedere starea material-financiară, 7 persoane se alimentează gratis, cheltuielile fiind compensate de către Primărie. În cadrul Centrului activează un cămin cultural, care promovează traditiile si obiceiurile populare. Tot aici se află si sediul Bibliotecii sătesti, unde a fost implimentat proiectu ,,Novoteca”. Aici copiii vin să lucreze la calculator, se convoacă diferite întruniri, sedinte tematice cu persoanele de vârstă înaintată, se organizează diferite concursuri de poezie, etc..

Din anul 2014, a fost deschisă o subdiviziune a Primăriei – Întreprinderea municipală ,,Servicii Blesteni-Volodeni”. Activitatea principală este captarea, tratarea si distribuirea apei într-un apeduct de aproximativ 13 km si de care beneficiază 320 de gospodării. Spectrul de servicii, pe parcursul dezvoltării întreprinderii, s-a lărgit. Astăzi, Întreprinderea Municipală se ocupă si de salubrizarea satelor, care include dezăpezirea drumurilor în perioada de iarnă, colectarea deseurilor de la locuitori, mentinerea curăteniei în locurile publice. Din anul 2018 s-a initiat un serviciu nou – taxi social, care desrveste populatia satelor Blesteni, Volodeni, oferind scutiri la o parte din cheltuieli pentru transport, pensionarilor si persoanelor cu grad de dizabilitate. Aceste cheltuieli sunt acoperite din sursele Primăriei.

Locuitorii din satele comunei au fost si sunt totdeauna receptivi la apelurile primăriei. Cînd a fost nevoie de a efectua reparatia drumurilor, constructia apeductului, suma căruia a constituit mai bine de 6 milioane lei, un aport esential a fost contributia comunei.

La initiativa părintelui Petru Fotescu, parohul Bisericii ,,Sfânta Treime” din comuna Blesteni, a fost efectuată reparatia capitală a clădirii bisericii,care a durat 6 luni si la care au muncit si au contribuit financiar toti locuitorii din satele Volodeni si Blesteni. Un aport esential, a fost investitia domnului Ion Cretu, care a ctitorit Iconostasul si o Troită în ograda Bisericii. Primăria a amenajat pavajul din curte si a suportat cheltuielile de instalare a sistemului de încălzire din interiorul Bisericii.

După familie, grădinita constituie prima experientă în societate. Grădiniţa-cresă ,,Scufita Rosie” , satul Volodeni se bucură de atentie si se recunoaste rolul important pe care îl are în educarea noii generatii în spiritul democratiei adevărate. Este o grădiniţă aflată într-o continuă schimbare şi evoluţie, care se bucură de o prestanţă foarte bună, datorită generaţiilor de copii care au trecut pragul ei şi care au dobândit o educaţie aleasă, un comportament decent si rezultate deosebite în activitatea şcolară de mai târziu.

Comuna Blesteni se numără printre primele localităti din Republica Moldova în care optimizarea a mers cu un pas înainte. Grădiniţa s-a înfiinţat în anul 1974 având sediul în satul Volodeni, dar în anul 2013, conform deciziei Consiliului Comunal Blesteni grădiniţa si-a mutat sediul în clădirea gimnaziului, în scopul optimizării.

La început a fost greu, dar cu răbdare si sustinerea Administratiei Publice Locale, a primarului Comunei Blesteni, Liviu Belitei, a Directiei Educatie a Consiliului Raional Edinet, deasemenea beneficiind de support din partea Guvernului României,  astăzi grădinita îsi desfăsoară activitatea în conformitate cu prevederile ,,Regulamentului tip de functionare a institutiei de educatie timpurie”. Grădiniţa funcţionează cu 2 grupe de prescolari, oferind părintilor posibilităţi de educare si îngrijire a copiilor încă de la vârsta de 1,5 ani. Grădiniţa găzduieste astfel 60 de copii, functionând cu program normal 07:30 – 18:00.

Gratie unui colectiv didactic competent, educatoare calificate, preocupate de aplicarea unor metode moderne de instruire şi educare , copiii se bucură aici de un sistem educativ de cea mai bună calitate, având asigurat un ambient deosebit de plăcut, o bază didactică materială bună si o curte pentru joacă.

Povestea grădinitei noastre a ajuns la momentul actual când se bucură de prestigiu în rândul grădinitelor din raion.

În  gimnaziul  Volodeni  îsi  fac  studiile   106 elevi, fiind  îndrumati  de catre  17 cadre  didactice, bine  pregătite  profesional.

În  anul  2013 cu  sustinerea  APL a  fost  implementat  proiectul  de  reparatie  capitală  a  gimnaziului –FISM II, în  rezultat  avem  o scoală  care asigură  securitate si protectie tuturor  elevilor.

Suntem  deschisi  spre schimbare, oferim servicii educationale de calitate,promovăm  un mod sănătos de viată, ne implicăm activ  în diverse  proiecte .

Copiii claselor primare se alimentează din bugetul institutiei, cei din clasele gimnaziale se alimentează din fondul primăriei.

Pe teritoriul comunei Blesteni, în institutiile bugetare, si în sectorul privat muncesc peste 400 angajati, care activează în diferite ramuri ale economiei nationale. De mai multi ani pe teritoriul localitătii îsi desfăsoară activitatea: fabrica avicolă PB-Nord SRL, care se ocupă cu cresterea păsărilor si producerea ouălor; Cariera de piatră SA ,,Mina din Cupcini” – extragerea pietrei pentru constructii; Asociatia de economii si împrumut ,,Blesteni-Volodeni” care prestează servicii de creditare si depuneri bănesti cetătenilor; SA ,,Săgetarul de Aur”, care se ocupă cu receptia si sacrificarea animalelor, depozitarea de scurtă durată si livrarea acestora. În domeniul agricol activează trei societăti cu răspundere limitată: SRL ,,Damiagro”, SRL ,,Crenigrad-N.C”, SRL ,,Carpenianul”, o gospodărie tărănească GT ,,Platon Leonid” si gospodării tărănesti mai mici care detin o suprafată totală de 332 ha.

Lucrurile bune nu se opresc aici, deoarece în planul de activitate a Administratiei Publice Locale, a Consiliului Local nou ales sunt incluse obiective care prevăd îmbunătătirea conditiilor de trai din comunitatea Blesteni, printre care: iluminare stradală, gazificarea satelor Blesteni, Volodeni, crearea în cadrul primăriei a serviciului ,,Bursa Muncii”, proiectarea si constructia retelelor de canalizare, extinderea proiectului ,,Cantina socială” pentru persoanele social vulnerabile.

Administratia Publică Locală si Consiliul Local sunt ferm încrezuti în realizarea obiectivelor propuse pentru beneficiul locuitorilor satelor Blesteni si Volodeni.

 

   От редакции

 

 За подготовку к публикации данного материала редакция газеты выражает глубокую  благодарность сотрудникам публичных учреждений и организаций коммуны Блештень. 

 

 

Добавить комментарий

X

Pin It on Pinterest

X