EDUCATIA DE CALITATE — O PRIORITATE A SISTEMULUI EDUCATIONAL DIN RAION

  Scoala dintotdeauna a constituit cel mai înalt cămin al cărturăriei în toate localitătile, care asigură pe deplin accesul la o educație de calitate. Accesibilitatea educatiei, relevanta si calitatea ei în Republica Moldova sunt garantate de Constitutia Republicii Moldova, fiind confirmate si concretizate prin principiile de educatie formulate în Codul Educatiei.

 

Calificarea cadrelor didactice

 

Un obiectiv prioritar al sistemului educational din raion îl constituie cadrele didactice calificate, care detin grade didactice la disciplinele de studiu. Rezultatul activitătii cadrelor didactice sunt reflectate si în rezultatele elevilor pe care le-au înregistrat la Olimpiadele scolare — 2020. Institutiile cu un număr mare de locuri premiante rămân cele din oras: LT „Mihai Eminescu”, LT „V.Suhomlinski”, LT „P.Halippa”, LT „D.Cantemir”, LT „S.Kovalevskaia”, Gimnaziul Edinet, dar sunt si institutiile  din mediul rural care au înregistrat rezultate frumoase la olimpiadele scolare: LT Gordinesti, LT Fetesti, Gimnaziul Chiurt, Gimnaziul Gaspar, Gimnaziul Brătuseni, Gimnaziul Cuconestii Noi, Gimnaziul Stolniceni.

Pentru pemierea elevilor olimpici si a profesorilor care au pregătit elevii care au ocupat locurile I, II, III  în cadrul olimpiadelor raionale la disciplinele de studiu au fost alocati 41.900 lei. La nivel raional au participat — 411 elevi; la etapa republicană s-au desfăsurat olimpiade doar la trei discipline scolare până la pandemia în legătură cu situatia epidemiologică din tară, au participat — 9 elevi, 1 elev a obtinut locul II la disciplina limba rusă, limbă de instruire.

Sfârsitul anului de studii 2019-2020 a fost deosebit prin specificul finalizării. Cadrele didactice, elevii si părintii au demonstrat responsabilitate în perioada studierii la distantă, astfel tuturor elevilor din clasele I- a XII-a li s-a încheiată situatia scolară si sunt promovati în anul următor elevii din clasele I-a XI-a în baza rezultatelor obtinute în semestrul I si a rezultatelor în semestrul al II-lea cu cel putin două note, incluzând perioada învătării la distantă.

Cea mai importantă decizie luată  de Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetării al Republicii Moldova în favoarea elevilor si a cadrelor didactice care au fost protejate de contaminare, constă în  eliberarea  certificatelor de absolvire  pentru 705 elevi din treapta gimnazială si  diploma de bacalaureat pentru 196 de absolventi ai claselor a XII-a.  Diploma de bacalaureat va avea aceeasi valoare juridică pentru institutiile de învătământ superior. Cu toate acestea,  responsabilitatea pentru propria formare si dezvoltare profesională a apartinut fiecărui cadru didactic pentru a face fată studierii la distantă, utilizând cele mai moderne platforme si tehnologii informationale.

Reteaua institutiilor prescolare din raionul Edinet este constituită din 44 de institutii de educatie timpurie, dintre care 33 grădinite-crese si 11 grădinite.  18 institutii sunt amplasate în clădiri-tip, 26 în clădiri adaptate. În majoritatea institutiilor  există un număr necesar de săli de grupă raportat la numărul de grupe  deschise în grădinite. 35 de grădinite dispund de dormitoare separte. În 11 IET functionează cabinetele metodice, 32 cabinete medicale. Săli de festivităti sunt în 20 institutii prescolare, doar în 8 grădinite functionează sala de sport. Cele 44 de de grădinite sunt conectate la internet, care la moment organizează procesul educational si educatia parentală la distantă. Un exemplu aparte serveste si desfăsurarea on-line a Zilei Copiilor în data de 1 iunie, la care au participat toate institutiile de educatie timpurie, în parteneriat cu APL.

 

Transportarea elevilor

 

Pentru transportarea elevilor în anul de studii 2019-2020 au fost utilizate 8 autobuze scolare, aflate în gestiunea Directiei Educatie si 5 unităti de transport arendate, care au transportat 562 de elevi. Anul acesta au fost transportati la Gimnaziul „M.Sadoveanu”, Cupcini 5 elevi din satul Sofrîncani si 11 elevi din satul Brătuseni,  care au optat pentru studierea în limba română, în institutiile din localitate limba de instruire fiind limba rusă.

Alimentatia elevilor — în anul curent de studii au fost alimentati toti elevii din învătământul primar cu respectarea normelor alimentare si financiare stabilite de Guvernul Republicii Moldova. Gimnaziile „V.Stroescu”, Brînzeni, Volodeni si Hancauti au alimentat si elevii din treapta gimnazială, cu sustinerea APL din localitate. Cantine spatioase, dotate cu utilaje moderne se atestă în liceele: „Mihai Eminescu”, „Pan Halippa”, „V.Suhomlinski”, Gordinesti, Fetesti, „S.Kovalevskaia”, dar si în gimnaziile Edinet  si Tîrnova, care a fost dotată cu mobilier nou si ustensile cu suportul financiar al Ambasadei Poloniei.

Blocuri sanitare interne — toate institutiile dispun de blocuri sanitare interne, 5 dintre acestea necesită lucrări de finalizare a reconstructiei.

 

Învătământul extrascolar

 

În raion activează  6  institutii extrascolare — 42 de cadre didactice;  2 scoli de sport —  26  de cadre didactice, în toate instiitutiile au activat 92 de grupuri în diferite cercuri si 35 de sectii sportive, frecventate de 2039 de elevi.  Discipolii Scolii de Sport  Edinet  au participat pe parcursul anului la Campionatele Republicii Moldova , Campionatele Europene si Mondiale si au ocupat  locuri premiante: triatlon fortă (nivel national) — 14 sportivi, lupte libere (nivel national) — 2 sportivi, atletism (nivel national) — 3 sportivi, sambo (nivel national)- 5 sportivi, box (nivel national) — 2 sportivi.

Scoala de sport „Atlet”, Trinca — lupte libere (nivel republican) — 2 sportivi, lupta natională trânta (nivel national) — 2 sportivi, sambo (nivel national) — 2 sportivi, corp la corp (nivel national) — 1 sportiv; lupte libere (nivel raional) — 4 sportivi, turneu raional la triatlon fortă — 15 sportivi, tenis de masă (nivel raional) — 1 sportiv, armwrestling (nivel raional) — 3 sportivi, ghire (nivel raional) — 2 sportivi.

 

Pe parcursul anilor am reusit să formăm o echipă eficientă împreună cu managerii scolari si prescolari, cadrele didactice si toti angajatii domeniului.

În situatiile problematice ne-am unit pentru a ne sustine reciproc. Directia Educatie Edinet vine cu aprecieri si multumire tuturor angajatilor sistemului educational din raion  pentru efortul si dăruirea  în anul de studii 2019-2020.

GALINA MUSTEATĂ, sef al Directiei Educatie a Consiliului Raional Edinet

Добавить комментарий

X

Pin It on Pinterest

X