Educaţie de calitate – obiectivul principal în activitatea Direcţiei Învăţământ Briceni

  Scopul Direcţiei Învăţământ, Tineret şi Sport Briceni este transformarea sistemului de învăţământ din raion într-un factor prioritar de dezvoltare social-economică durabilă a raionului, asigurarea accesului, relevanţei şi calităţii învăţământului în conformitate cu necesităţile actuale şi de perspectivă ale personalităţii, societăţii şi satului, scimbarea accentelor în educaţie în favoarea calităţii şi a competenţelor pe care tinerii le obţin în procesul educaţional, racordarea lui la tendinţele dezvoltării educaţiei pe plan naţional şi intrnaţional, în vederea integrării în spaţiul educaţional europen.

 

Sistemul educaţional raional are menirea să asigure valorificarea potenţialului fiecărei persoane şi să o formeze o forţă de muncă competitivă.

 

Misiunea DÎTS Briceni este:

Proiectarea, organizarea, coordonarea, evaluarea şi monitorizarea funcţionării sistemului educaţional în instituţie de învăţământ preşcolar (grădiniţe de copii), în instituţiile extraşcolare la nivel local (şcoli de arte, şcoli muzicale), raional (centre de creaţie, şcoli sportive etc.), în instituţiile de învăţământ primar, gimnazial, liceal din perspectiva implementării politicii de stat în domeniul educaţiei;

Elaborarea şi implementarea politicilor educaţionale locale specifice raionului;

Gestionarea financiară şi mangerială a instituţiilor de învăţământ din raion.

În acest context, activitatea DÎTS Briceni este orientată spre finalităţi/achiziţii finale şi abordează problemele şi soluţii atât pe nivelurile de învăţământ, cât şi pe subiecte transversale.

Activitatea Direcţiei Învăţământ, Tineret şi Sport Briceni mai mult de 10 ani este condusă de dl Ştirbu Vitalie. În cadrul Direcţei funcţionează Secţia Evaluare/Management educaţional, Centru metodic, Serviciul de Asistenţă Psihopedagogică, contabilitatea centralizată. Total angajaţi – peste 50 persoane.

 

Sistemul de învăţământ din raionul Briceni este structurat pe următoarele trepte de şcolaritate şi subsisteme complementare:

educaţie timpurie: 34 grădiniţe;

învăţământ primar: 1 şcoală primară;

învăţământ gimnazial: 18 gimnazii;

învăţământ liceal: 11 licee;

învăţământ extraşcolar: 4 instituţii complementare.

Numărul de copii/elevi:

învăţământ preşcolar: 4067 copii real existenţi până la 7 ani, din ei instituţionalizaţi: 2269 copii (56%);

învăţământ primar: 2466 elevi;

învăţământ gimnazial: 3076 elvi;

învăţământ liceal: 684 elevi.

Cadre didactice: total 1034

în învăţământ preşcolar – 276;

în învăţământ primar, gimnazial, liceal: 758;

cu gradul didactic superior: 15;

cu gradul didactic unu: 65;

cu gradul didactic doi: 726;

tineri specialişti: 28 (cei care primesc îndemnizaţii din partea statului);

cadre pensionare: 142;

continuă studii prin corespondenţă: 49.

În raionul Briceni sunt 4 instituţii de circumscripţie – Liceul Teoretic nr.1 Briceni, Liceul teoretic Trebisăuţi, Gimnaziul Bogdăneşti, Gimnaziul Halahora de Sus – în care sunt transoptaţi cu autobuse şcolare 301 elevi.

Un rol important în dezvoltarea invăţământului sunt resursele financiare, deoarece fără investiţii este imposibilă realizrea reformei în domeniu şi, implicit, formarea unei tinere gneraţii capabile să răspunde provocărilor timpului.

În anul 2020 pentru sistemul educaţional raional au fost alocaţi peste 1 mln. 100 mii lei, cu destinaţie specială de la bugetul de stat – 1 mln. lei. În conformitate cu deciziile Consiliului raional Briceni componenta raională a fost repartizată pentru transportarea elevilor, acoperirea deficitului bugetar, reparaţii capitale (pentru 7 instituţii) şi curente, procurarea fondurilor fixe şi materiale didactice. Pentru educaţia incluzivă sunt alocaţi peste 1900 mii lei, repartizaţi pentru salarizarea cadrelor didactice de sprijin şi alte cheltuieli.

Instituţiile de învăţământ care au obţinut donaţii, achiziţii, investiţii din proiecte în ultimii trei ani (esenţiale/capitale): Liceul teoretic nr.1 Briceni, Liceul Teoretic „Gr. Vieru” Briceni, Liceul Teoretic Caracuşenii Vechi, Liceul Teoretic Corjeuţi, Gimnaziul Colicăuţi, Gimnaziul Larga, Gimnaziul Beleavinţi etc.

În anul 2019 pentru procurarea mobilierului pentru 24 şcoli şcolar au fost cheltuiţi aproximativ 300 mii lei, pentru procurarea inventarului – peste 720 mii lei, procurarea tehnicii de calcul – peste 870 mii lei, pentru procurarea foilor de odihnă pentru elevi în perioada de vară – 700 mii lei.

Pentru schimb de experienţă, promovarea bunelor practici DÎTS Briceni dezvoltă parteneriatele cu colegii din ţările vecine, astfel în anul 2019 au fost semnate două acorduri de parteneriat din ţările vecine: cu Direcţia Învăţământ Kelmenţi şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava.

Perspective de dezvoltare sunt următoarele:

asigurarea accesului la studii de calitate a elevilor prin restructurarea reţelei de instituţii existente şi organizarea transportării elevilor din localităţile arondate;

asigurarea instituţiilor de învăţământ cu cadre calificate, competente, profesioniste;

monitorizarea implementării curriculumului naţional şcolar, ediţia 2018/2019;

realizarea politicilor privind incluziunea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale;

extinderea spectrului de servicii educaţionale pentru valorificarea potenţialului fiecărui copil;

dezvoltarea infrastructurii instituţiilor de înăţământ, funcţionalităţii bazei tehnico-materiale a instituţiilor aflate în subordine şi monitorizarea eficienţei utilizării resurselor.

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

X

Pin It on Pinterest

X