În lumea muzicii

  INFORMAŢIA DESPRE ŞCOALA DE MUZICĂ ”GHENADIR CIOBANU”, mun. EDINEŢ

 

  Vrau să vă aduc la cunoștință că în anul 1967  în or. Edineţ s-a deschis studie muzicală care  în anul 1968 a fost transformată în  Şcoala de muzică.

În prezent Şcoala de muzică din Edineţ  este o instituție extrașcolară de stat destintă educației artistice a copiilor cu vârsta cuprinsă între 7-16 ani.

Pe parcursul a 5 decenii şcoala s-a înscris în viaţa cultural – artistică a oraşului  şi a republicii — fiind  determinată  de o viaţă  cultural-artistică  bogată şi variată, datorită muncii și efortul enorm depus de către corpul didactic a școlii sub conducerea directorilor: M. Guțu, Anatol Emeț, Vasile Florea, Tamara Voinov, Vasile Pascal, Tatiana Păgînu. În prezent director – Ala Dodu, grad didactic SUPERIOR. Școala de muzică se mândrește cu un număr de 1080 absolvenți.

 

Actualmente Școala de muzică se află sub îndrumarea și coordonarea Secției Raională Cultură și a Primăriei municipiului Edineț, Cabinetului Metodic al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM.

În conformitate cu decizia Consiliului municipal Edineț din 22.01.2019 școlii de muzică a fost acordat numele compozitorului Ghenadie Ciobanu.

În conformitate cu  Codul Educaţiei al R. Moldova, cu Regulamentul şcolilor de muzică şi a Concepţiei Curriculare noi, Şcoala de Muzică ”Ghenadie Ciobanu”, instituţie de  învăţămînt artistic extraşcolar  din mun. Edineţ, îşi orientează activitatea sa spre formarea culturii muzicale a elevilor ca parte componentă a culturii spirituale.

Actualmente la şcoală îşi fac studiile 150  de elevi la următoarele specialităţi: pian; vioară; acordeon; instrumente aerofone (clarinet, saxofon, fluier, trompeta).

Corpul didactic este format din 19 pedagogi de bază și 2 profesori prin cumul, profesionişti, cu GD (grad didactic)

Procesul instructiv-didactic este dirijat de programele întocmite şi aprobate de Ministerul EDUCAȚIEI, Culturii  și Cercetării al RM, precum şi de Centrul de excelență Republican şi se efectuează în două limbi (română şi rusă).

La finele ciclului de studii elevii primesc  diplomă de absolvire. Pe parcurusl anului elevii şcolii susţin examene, colocvii, concerte academice (conform Curriculumului general şi disciplinar), activ participă în activităţi extraşcolare atît la nivel local, cît şi republican.

Un loc aparte şi important în viaţa şcolii îl ocupă participarea unor profesori şi elevi la concursurile municipale, naţionale şi internaţionale, unde copiii sunt permanent menţionaţi cu premii, ducînd faima şcolii şi municipiului cu mare mîndrie. Cei mai activi elevi în școala , care participă la diferite concursuri — Țurcanu Beatrice, Țurcanu Bianca, Veremciuc Andreea, profesor – Ala Dodu. În anul acest din partea compozitorului Ghenadie Ciobanu a fost acordată bursa pentru acești elevi și profesoara lor.

Activități tradiționale: concerte de Crăciun, Festivalul republican al ansamblurilor instrumentale ”Cântăm împreună”, concursuri şcolare, naționale,  concerte în cadrul festivalului ”Mărțișor”, concert ”Inițierea în rândurile tinerilor muzicieni” etc.

In activinaea noastră colaborăm cu Școala de pictură și Casa de creație. Participăm activ la diferite proiecte organizate de Primăria, Secția Raională Cultură.

Partineri sociali: USARB, Colegiul muzical pedegogic Bălți, Biblioteca municipală, şcolile din învăţământul artistic din republică, grădinițile pentru copii.

Corpul didactic al şcolii contribuie la dezvoltarea potenţialului cognitiv, afectiv şi acţional al elevilor.

Tendinţa şcolii în domeniul artei muzicale este orientată spre oferirea abilităţilor şi cunoştinţelor  complete despre lume, despre armonie şi sublim.

În cadrul Școlii de muzică  sunt mai multe catedre, printer care catedra PIAN, inființată datorit profesorilor Natalia Boico, Ludmila și Anatol Emeț — absolvenții colegiului muzical din or. Cernauți. Pe parcursul anilor la catedra a activat profesorii: Elena Bâcicova, Larisa Grimacovscaia, Tatiana Cvitcovscaia, Dorina Șvarțman, Tatiana Melnic, Tatiana Verbuliscaia, Angela Sfârnei, Ludmila Moguș, Marina Strelnicov.

Catedra de pian este mândră de absolvenți, care au devenit profesori de muzică și duc faima școlii noastre atât ăn republica ca și peste hotarile ei. Acestea  sunt:

Ghenadii Ciobanu – compozitor, profesor Academiei de Muzică Arte și Arte Plastice (AMTAP)- Chișinău, Zavorotnaia Riorita – interpreta de pian — Franța, Nastas Dan – profesor de pian, Germania, Lubovi Cernova – profesoara de pian- Școala de Arte New-Yorc, Melnic Tatiana- prof. de pian – Romania, Lilia Miaun – director Școlii de Arte Cupcini, Tatiana Verbuliscaia – prof. de pian Școala de Arte, Chișinău, Svetlana Rusnac – prof. de pian, Școala de Arte Cupcini, Maia Organ – educator muzical în grădinița pentru copii, Portugalia, Svetlana Iavorschi – prof. de pian, Nijni Novgorod — Rusia, Ana Hrapova — prof. de pian, Ecaterinburg – Russia, Marina Ponomarenco – prof. de muzică, liceul teoretic ”D. Cantemir”, Edineț, Zoia Marțefleac – educător muzical, Moscova, Aliona Grădinari – educător muzical, Edineț, Svetlana Nicoșina – educător muzical, director grădiniței pentru copii nr.6, Galina Zatușevschi — educător muzical, director grădiniței pentru copii nr.3, Maia Plop — educător muzical, directorul grădiniței pentru copii Ungheni, Carolina Ciobanu — prof. de muzică, liceul teoretic ”Pan Halippa”, Edineț.

Actualmente în școală la catedra pian activează mai mulți profesori: Ala Dodu – director școlii, Grad Didactic – Superior, absolventa instituției, Svetlana Voinov — șef catedra pian, absolventa instituției, Maia Mazur — absolventa instituției, Tatiana Pagînu — absolventa instituției, Irina Bunduchi, Alexandra Nițuleac – studenta Universității de stat Aleco Russo  din Bălți (USARB), Tatiana Pleșca.

Catedra de pian este cea mai numeroasă, ce dă posibilitatea profesorilor  catedrei de a desfășura mai multe activități:

Concurs intern școlar pentru cea mai reușită interpretare a lucrării muzicale ”Portativul sonor”;

Recital laureațiilor a concursurilor Naționale și Internaționale ”Copii mici – speranțe mari”;

Concurs zonal ”Miss Muzica”;

Concerte tematice: ”Invitație la vals”, ”Dispoziție de primăvară”, ”Sunetele timpului”, ”Flori pentru mame”, ”Muzica în culori” etc.;

Spectacol muzical ”Волк и семеро козлят на новый лад ”;

Manifestarea ”Interferențe muzical-poetice” cu Constantin Cojocaru și Ala Dodu;

Concerte de binefacere;

Lecția concert ”Despre jazz”;

Participare la Jocurile Delfice.

Bogdan Nimerenco – laureat a Concursului Național al tinerilor interpreți ”Zlata Tcaci”, laureat al concursului Național ”Tinere talente”, laureat al concursului zonal ”Mărgăritar sonor”, laureat  internet concursului din Serbia,  laureat al concursului ”Victor Patărău”, laureat al concursului ”Micul virtuoz”,  ”George Enescu” etc.

Ticăi Sabina — laureat al concursului zonal ”Talente noi”, laureat al concursului ”Victor Patărău” Drochia, laureat internet concursului din Serbia, laureat al concursului zonal din Briceni.

Cazacu Dumitrița — laureat a Concursului Național al tinerilor interpreți ”Zlata Tcaci”, laureat al concursului ”Victor Patărău”, laureat al concursului ”Micul virtuoz”, laureat al concursului zonal ”Mărgăritar sonor”,  etc.

Pagîn Antonela — laureat al concursurilor ”Talente noi”, ”George Enescu”, ”Victor Patărău”, ”Tinere talente”, ”Portativul sonor”, laureat  internet concursului « Звёздный проект» — Russia.

Ala Dodu- — este formator a festivalului republican al ansamblurilor instrumentale ”Cântăm împreună”, la prima ediția căruia a fost lansat manual pentru interpretare muzicală la pian în patru și șase mâni. Piesa ”Arlechino” este propusă spre audiere DVS în interpretarea — Țurcanu Bianca, Țurcanu Biatricia, Veremciuc Andreia , Ceremuș Bianca – laureații Concursului Național al tinerilor interpreți ”Zlata Tcaci — 2017”, laureații concursului zonal ”Talente noi – 2018” or. CUPCINI.

 

 

 

Добавить комментарий

X

Pin It on Pinterest

X