Școala răspunde crizei provocate de pandemia Covid-19 prin desfășurarea lecțiilor la distanță

   Liceul Teoretic „V. Suhomlinski” din Edineț a activat în regim normal pe parcursul lunii  septembrie. În scopul prevenirii îmbolnăvirii elevilor, am selectat modelul doi din cele șapte propuse de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și instituția a activat  în două schimburi. Din 5 octombrie 2020, clasele de gimnaziu și liceu (a V-a – a XII-a) studiază la distanță.

Ce este educația la distanță și ce dificultăți am întâlnit în această perioadă?

Educația la distanță este, desigur, un lucru foarte convenabil și util. Dar este mai oportun să se desfășoare procesul educațional la distanță numai dacă, dintr-un anumit motiv, opțiunea tradițională de educație nu este disponibilă elevilor. Este cert să afirmăm că învățarea la distanță este astăzi o necesitate și, prin urmare, se va dezvolta rapid.

Dar realitățile sunt de așa natură încât, din păcate, nu toate posibilitățile sunt acum disponibile pentru dezvoltare  și nu toți elevii sunt pregătiți, atât din punct de vedere tehnic, cât și intelectual. Călcâiul lui Ahile al educației la distanță este calitatea slabă a conexiunii la Internet.

De asemenea, rămâne o problemă actuală de a oferi elevilor nu numai o bună calitate a comunicării, ci și mijloace tehnice de bună calitate. Familiile în care sunt mai mulți copii de vârsta școlară și familiile  în care părinții înșiși sunt profesori, au nimerit în condiții inegale: este extrem de dificil din punct de vedere fizic pentru toți copiii să organizeze învățarea la distanță simultan și, uneori, nu este fezabil.

Un alt dezavantaj al  lecțiilor online este dificultatea de a include toți elevii într-o discuție generală, chiar și în organizarea unui dialog. De obicei, 15-20% dintre cei prezenți participă la discuție. Din cauza lipsei de experiență în ceea ce privește  învățământul la distanță, trebuie de acordat mai mult timp pentru organizarea tehnică a lecției. Astăzi, volumul materialului este mai mic, de asemenea și calitatea lecției online este mai scăzută decât cea a unei lecții obișnuite în sssala de clasă. Răspunsurile monosilabice ale elevilor, dificultăți în formarea unei declarații de monolog coerent de către elev, dominația textului primitiv. Nu există nici o garanție de finalizare / soluționare independentă a sarcinilor. Nu există o comunicare reală între elevi și profesori. Învăţământul la distanță, chiar și acolo unde este ușor accesibil, nu reprezintă un substitut perfect pentru învăţământul față în față. Interacțiunea profesor-elev și comentariile profesorului pentru elevi sunt limitate, fapt care face aproape imposibilă aplicarea abordării învățării centrate pe elev.

De asemenea, învăţarea la distanță reprezintă o provocare din punct de vedere al organizării și gestionării timpului, elemente greu de controlat pentru elevi, dar și pentru profesori. Presiunea învățământului la distanță este mare din cauza complexității și multitudinii sarcinilor primite zilnic de către elevi.

După cum a fost demonstrat și în contextul crizei actuale, recurgerea la mijloacele digitale poate determina profesorii, elevii și părinții să se simtă supraîncărcați, confuzi și stresați, fapt care poate cauza mai multe probleme de sănătate mintală, un nivel ridicat al violenței în familie. Elevii pot fi supraîncărcați cu teme, cărora ei și familiile lor nu le pot face față. Pentru părinți, neșcolarizarea copiilor contribuie la sporirea nivelului de stres, atât din cauza faptului că ei nu pot asigura copiilor lor sprijinul necesar pentru învățare, cât și a luptei pentru a stabili un echilibru între dificultățile cauzate de lucrul la distanță și activitățile de îngrijire permanentă. Cei mai mulți copii și părinți s-au simțit stresați și deconectați de la sursele lor obișnuite de sprijin și incapabili să organizeze activitățile de învățare și relaxare la domiciliu. Părinții care lucrează nu au putut să își ajute copiii să reducă nivelul lor de stres, întrucât ei înșiși se confruntau cu situații stresante, fiind nevoiți să gestioneze activitățile de lucru și îngrijire a copiilor.

Cu  aceste probleme s-au ciocnit și cadrele didactice din Liceul Teoretic  „V. Suhomlinski” în prima perioadă a pandemiei Covid – 19, în lunile martie- mai a anului curent. Atât elevii cât și noi, profesorii, am fost luați prin surprindere. Foloseam diferite platforme (Whatsapp,  Viber,  Facebook, Messenger, Zoom etc.), ceea ce îi dezorienta pe elevi. Au avut loc cazuri când elevii practic nu reușeau  să se deconecteze de la o platformă și să se conecteze la alta.

Pe parcursul verii, am participat la  cursul online în cadrul  Programului Național de Alfabetizare Digitală a Cadrelor Didactice „Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice, pentru predare-învățare-evaluare, cu G Suite pentru Educație»  și acum suntem mai pregătiți. În liceul nostru folosim o platformă unică pentru toate clasele. Elevii se conectează la prima lecție și toate celelalte ore  se desfășoară în aceeași clasă.

Dar fără comunicarea în echipă, în societate, nu va fi niciodată posibil să se formeze o personalitate armonioasă. Educația la distanță nu este potrivită pentru dezvoltarea abilităților de comunicare. Cu învățarea la distanță, contactul personal al elevilor  și profesori este minim, dacă nu total absent. Prin urmare, această formă  nu este potrivită pentru dezvoltarea abilităților de comunicare, încredere, abilități de lucru în echipă.

Educația la distanță este utilă numai în caz de boală a unui elev, care nu poate participa la lecții, dar poate fi prezent la astfel de ore. Dar acest lucru necesită o bază tehnică bună în fiecare instituție de învățământ, în fiecare clasă.

La momentul de față, când nu toate școșile, nu toți profesorii dispun de dispozitivele necesare, e greu de vorbit despre avantajele educației la distanță. Este un proces al viitorului, posibil, al viitorului apropiat care se bazează pe tehnologiile informaționale cu resurse multimedia. Dispozitive digitale și acces la Internet, instrumente pentru comunicarea sincronă și asincronă, fișiere PDF, manuale digitale, înregistrări audio/video (inclusiv capturi de ecran), evaluări asistate de calculator, chestionare digitale – sunt componentele învățării la distanță, astfel încât profesorului să-i revină doar rolul de facilitator în procesul de învățare. Pregătirea unui profesor pentru o astfel de lecție este un proces complex și de lungă durată. Pentru a obține rezultate bune în acest domeniu e necesar de a invita și părinții, și elevii la un curs de alfabetizare digitală, de a dota școlile și profesorii cu dispozitive necesare.

Tot mai actuală în aceste condiții este afirmația lui D. Dewey: „O școală bună este bună, o școală inteligentă este grozavă, dar copilul trebuie să fie pregătit și pentru viață”.  Astfel, este necesar ca metodele tradiționale și de învățare la distanță să fie în interconectare constantă și să se completeze reciproc. Aceste două concepte trebuie să existe și să se dezvolte la același nivel.

Olga Curleanțeva, manager IP LT „V.Suhomlinski”, Edineț

 

Добавить комментарий

X

Pin It on Pinterest

X