Consiliului Național al Elevilor – părerea ta contează!

În fiecare an de studii, Consiliul Național al Elevilor își selectează membri noi pentru a putea activa și a promova implicarea elevilor în deciziile ce țin de sistemul educațional.  Fiind membră a Consiliului Elevilor a L.T. „Mihai Eminescu”- locul unde se creează lucruri frumoase în colaborare cu o echipă deosebită,  am acceptat provocarea de a mă înregistra la  concursul de selectare a membrilor pentru mandatul 2020-2021.

Munca depusă a fost încununată cu succes fiind acceptată în această echipă nouă.

 

Scopul activității CNE este de a face auzită vocea elevilor privind respectarea drepturilor copilului în sistemul educațional. Membrii CNE colectează, generalizează, formulează și propun conducerii Ministerului Educației viziunile și așteptările elevilor vizavi de asigurarea accesului la învățământul formal și nonformal, calitatea mediului educațional (sanătos și protector), politicile educaționale, participarea în procesul decizional prin:

  1. a) prezentarea conducerii, colaboratorilor și experților Ministerului Educației opiniilor elevilor privind problemele, preocupările și doleanțele lor cu referire la toate aspectele vieții şcolare, precum și din alte domenii de interes;
  2. b) formularea de recomandări Ministerului Educației eu privire la organizarea procesului educațional, inclusiv planul-cadru, curriculumul școlar, programul de activitate al școlii, organizarea activităților extracurriculare.

La fel organizează activități axate pe identificarea trebuințelor, problemelor intereselor elevilor pe care ii reprezintă.

În ultimele zile ale lunii octombrie, ghidați de dna Alina Beșleaga, coordonatorul CNE, am participat la trei ateliere ce ne-au oferit posibilitatea să exersăm și să ne consolidăm valorile democratice fundamentale:

Am discutat despre ce este participarea autentică și ce nu este participare și am analizat ,, Scara participării tinerilor » ,

Am examinat ce este un  CNE și cu ce ar trebui să se ocupe și am subliniat importanța vocii elevilor în luarea deciziilor.

Am adresat întrebări doamnei Lilia Ivanov , directorul Agenției Naționale de Evaluare și Examinare,  despre organizarea olimpiadelor și evaluărilor naționale pentru anul de studii 2020-2021,

A urmat un schimb de experiență cu reprezentanții CNE România  (Voicu Rareș,  Octavian Sandu , Rafael Barac Bologa și Cătălin Ilieș).

Ultima sesiune a fost dedicată fiecărui departament pentru stabilirea unui plan de lucru pentru 2 luni.

CNE este o familie, care are scopuri bine determinate și îşi îndreaptă acțiunile în interesul tuturor elevilor din Republica Moldova. Consider că fiecare tânăr dorește să obțină realizări frumoase, însă acestea depind de activismul nostru. Realizările depind de modelarea unor călăuze, îndrumări, care pot servi ca suport în dobândirea gloriei.

Mă mândresc că fac parte din marea Famile Eminesciană și că CNE îmi permite să-mi reprezint colegii nu doar din instituția mea,  dar și din celelalte instituții de învăţamant din municipiu.

Ambros Anastasia, eleva clasei a XII-a B, L.T. „Mihai Eminescu”, Edineț

 

 

Добавить комментарий

X

Pin It on Pinterest

X