Provocările anului de studii 2020-2021 în organizarea procesului educațional din raionul Edineț

  Provocările anului 2020, cauzate de criza pandemiei COVID-19, continuă și în anul 2021. Chiar dacă anul curent de studii a început în condiții speciale, în raionul Edineț asigurarea accesului la studii este realizată în 39 instituții de învătământ, dintre care 36 au statut de persoană juridică și 3 filiale ce au fost reorganizate, începând cu 1 ianuarie 2021. În prezent, Direcția Educație Edineț a inițiat discuții cu părinții, cadrele didactce, manageri, Administrația Publică Locală (APL) în vederea reorganizării a încă 5 gimnazii  din cele 14 instituții de invățământ considerate școli mici, care, în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 869 din 8 octombrie 2014, pot funcționa doar ca subunitate a unei alte instituții de învățământ cu personalitate juridică.

 

Educația timpurie este organizată în 44 instituții, până la moment  o grădiniță nu și-a reluat activitatea cu prezența fizică din motivul efectuării lucrărilor de reparații.

În pofida tuturor problemelor create de situația epidemiologică, procesul educațional în perioada primului semestru a fost realizat în toate instituțiile de învățământ preuniversitar din raion în conformitate cu Reperele metodologice la toate disciplinele și treptele de școlarizare, respectând cerințele sanitaro-epidemiologice.

În lunile august- septembrie, Direcția Educație, în cadrul Programului de Alfabetizare Digitală a Cadrelor didactice din învățământul general, a organizat la nivel raional cursuri de instruire, beneficiari fiind 551 de profesori. Cei 3 formatori raionali au fost achitați din sursele financiare ale Direcției Educație, salariul total constituind 33 mii lei. Tot din economiile Direcției Educație au fost procurate 2000 de  măști de folosință multiplă pentru 640 cadre didactice din raion.

În scopul asigurării instruirii  la distanță, în anul 2020 au fost procurate din bugetul instituțiilor, componenta raională sau economiile înregistrate: 101 calculatoare, 14 laptopuri, 14 televizoare cu conexiune la internet, 8 proiectoare, 28 camere web, în valoare totală de 1,176 mii lei. La capitolul Achiziționarea tehnicii de calcul ne-am confruntat cu faptul creșterii semnificative a prețurilor și chiar lipsa pe piață a laptopurilor. Din numărul total de 529 săli de clasă în instituții, 249 sunt conectate la internet, ceea ce reprezintă 47% .

Perioada octombrie- decembrie 2020 pentru raionul Edineț nu a fost deloc ușoară, fiind înregistrat un număr impunător de mare al persoanelor testate pozitiv la COVID-19, noi fiind în topul UAT la nivel de republică. Evident, nici comunitatea educațională nu a fost o excepție, în această perioadă au fost testate pozitiv 129 de cadre didactice, ceea  ce reprezintă 20 la sută din numărul total, 133 de elevi, 32 de angajați auxiliari, la treapta preșcolară – 32 de  educatori, 3 copii, 13 angajați- personal auxiliar.

Am avut momente critice când instituțiile au trecut totalmente la instruirea la distanță, având cazuri când școlile au intrat în carantină  de 2 sau chiar 3 ori. Cele mai afectate instituții au fost din orașele Edineț și Cupcini. Liceul Teoretic „S. Kovalevskaia”, în luna noiembrie, și-a blocat practic activitatea, fiind afectați 15 din cei 20 de profesori din instituție, inclusiv toată echipa managerială. Unele discipline nu au fost predate, doar profesorii care se tratau la domiciliu au realizat orele. Ulterior, în lunile  decembrie- ianuarie, orele au fost recuperate conform unui orar coordonat cu Direcția Educație.

Grație parteneriatului constructiv cu părinții, mobilizării cadrelor didactice, managerilor instituțiilor și efortului personalului medical și auxiliar din instituții, a angajaților Direcției Educație și nu, în ultimul rând, a suportului oferit de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, am reușit să depășim momentele critice cauzate de situația epidemiologică. Acest lucru nu ne-a împiedicat să lansăm prima ediție a Concursului raional „De ziua ta, Mărite Dascăl!”, la care au avut oportunitatea de a participa atât cadrele didactice, cât și elevii, învingătorilor fiindu-le acordate premii în valoare de la 500 la 1000 lei. De asemenea, au fost organizate etapa raională a Concursului „La izvoarele înțelepciunii”, „Limba noastră-i o comoară”, 12 seminare raionale, ateliere de lucru și alte activități de instruire sau schimb de experiență pentru cadrele didactice din raion.

În perioada octombrie-noiembrie, 2 licee din raion au trecut prin procedura de acreditare, este vorba de LT „P. Halippa”,  care a obținut calificativul foarte bine și LT Fetești – calificativul bine, 2 grădinițe, din localitățile Fetești și Gordinești, fiind evaluate cu bine.

Considerăm o reușită acțiunile înterprinse de managerii instituțiilor în diminuarea cheltuielilor, și anume, la 10 iulie 2020 suma deficitului de buget estimat la compartimentul cheltuieli de personal constituia 4492,3 mii lei, iar la 17 septembrie, în urma raționalizării rețelei școlare și a unităților de personal, a fost redus până la 3521,3 mii lei. Deficitul de buget format a fost ulterior acoperit din economiile formate din contul neorganizării: odihnei de vară a copiilor din cauza situației epidemiologice din țară (1005 mii lei) și a examenelor de absolvire (123 mii lei), din contul componentei unității administrativ- teritoriale (596 mii lei ),  231 mii lei – din soldul disponibil al Consiliului Raional Edineț, 1724,8 mii din economiile formate în instituții.

În scopul economiei cheltuielilor pentru transportarea elevilor, la începutul anului 2021, a fost revăzută modalitatea de exploatare a autobuzelor școlare, obținând o economie de 250 mii lei în rezultatul neimplicării transportului arendat de la agenți economici.

O problemă rămâne școlarizarea copiilor de etnie romă din mai multe motive: migrația părinților, refuzul acestora de a școlariza copiii și lipsa vizei de reședință permanentă, ceea  ce duce la imposibilitatea de a deține informații veridice despre numărul real de copii de etnie romă. În mai multe cazuri, chiar dacă reușim să-i înscriem la școală, de regulă, aceștia absentează.

Direcția Educație și în continuare își propune să activeze în colaborare cu toți actanții educaționali în vederea asigurării condițiilor optime de realizare a procesului educațional în toate instituțiile de învățământ prin activități de monitorizare și acțiuni imediate de a interveni în situațiile imprevizibile și incerte.

Mariana ODOBESCU, șef al Direcției Educație a Consiliului Raional Edineț

 

 

Добавить комментарий

X

Pin It on Pinterest

X