Şi şcolile mici au dreptul la viaţă

  Odată cu trecerea din subordinea APL la cele raionale, multe instituţii din RM s-au confruntat cu un şir de probleme de ordin social, economic şi demografic. Această schimbare reușește cu dificultate şi pentru gimnaziul Hlina din r-nul Briceni, unul din motive devenind situaţia demografică scăzută. Astfel, capacitatea instituției fiind de 325 de elevi, la moment sunt înmatriculați 80 de elevi, ceea ce, conform Hotărârii de Guvern nr. 868 din 08.10.2014 ,,Privind finanțarea în bază de cost standard per elev a instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general din subordinea APL de nivelul II”, gimnaziul Hlina se consideră școală mică. Respectiv, suma transferurilor categoriale nu acoperă plafonul cheltuielilor. Echipa managerială a instituției, cadrele didactice, personalul non-didactic și auxiliar, APL, au considerat prioritar menținerea funcționării gimnaziului. În acest spirit ne străduim să realizăm calitatea în educație. Climatul școlar, mediul fizic, curriculum, relațiile dintre profesor și elev sunt buni indicatori ai procesului educațional.

 

Circumstanțele create de dificitul bugetar ne-au impus să identificăm soluții pentru păstrarea instituției în comunitate. Aceasta a ținut, în primul rând, de adaptarea mediului fizic: izolarea nivelului doi al blocului și deconectarea acestuia de la sistemul de încălzire, termoizolarea instituției prin renovarea geamurilor. În scopul asigurării spațiului fizic suficient pentru elevi a fost necesară extinderea nivelului întâi al gimnaziului prin construirea anexei – două săli de clasă. Acestea și alte lucruri s-au reușit prin susținerea și ajutorul APL de nivelul I şi II, DÎTS Briceni, agenților economici, Comitetului părintesc, pentru care fapt le suntem foarte recunoscători. În acest context am asigurat accesibilitatea tuturor spațiilor educaționale și resurselor școlii.

O altă măsură de menținere a instituției a ținut de reducerea unităţilor de personal non-didactic și auxiliar. Acțiunile întreprinse au avantajat funcționarea instituției, dezvoltarea acesteia și asigurarea calității educaționale. Cadrele didactice sunt salarizate conform actelor normative. Dificitul bugetar al instituției însă impune reducerea mijloacelor necesare în acordarea sporului pentru performanțe. Miza tuturor a fost păstrarea instituției prin asigurarea copiilor cu un mediu școlar satisfăcător și sigur.

Aceasta ne-a reușit cu mult efort și pentru viitor solicităm modificarea formulei de finanţare, astfel încât aceasta să corespundă real necesităţilor şcolii şi comunităţii.

Violeta Rotaru, director gimnaziului Hlina

Добавить комментарий

X

Pin It on Pinterest

X