Atelier de lucru pentru profesorii de limba și literatura română din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale din raionul Edineț

  Integrarea eficientă a tehnologiilor informaționale și de comunicare în procesul educațional

 

 Pe data de  26 februarie 2021, profesorii de limba și literatura română din instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale din raionul Edineț au avut oportunitatea de a participa la atelierul de lucru online cu genericul: „Integrarea eficientă a tehnologiilor informaționale și de comunicare în procesul educațional la limba și literatura română pentru instituțiile cu predare în limbile minorităților naționale”. Activitatea a fost moderată de doamna Angela Moraru, specialist principal  Direcția Educație. În cadrul atelierului, desfășurat în parteneriat cu Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău,  au fost abordate și discutate mai multe subiecte relevante: „Elaborarea resurselor educaționale online”, formator- Tatiana Chiriac, doctor, conferențiar universitar; „Instrumente digitale pentru evaluarea cunoștințelor (Hot Ppotatoes, Wordwall, Liveworksheets, ClassMarker)”, formator- Marina Bostan, lector, doctorandă;  „Manualele digitale interactive la limba și literatura română”, professor- Nicolae Balmuș, doctor, conferențiar universitar.

 

Începând cu martie 2020, sistemul de învățământ național a început reorientarea către practici noi de comunicare și de cooperare prin care să asigure continuitatea învățării și funcționarea organizațională a instituțiilor de învățământ. Astfel, profesorii și elevii s-au pomenit în situația de a „învăța” noi moduri de prezentare a conținutului, de conectare socială și de continuare a activităților profesionale și sociale. În acest sens, utilizarea noilor TIC în procesul didactic a luat o amploare fără precedent, devenind actualmente o zonă de dezvoltare socială foarte importantă. Utilizarea  TIC în procesul didactic și elaborarea resurselor educaționale electronice reprezintă cerințe obligatorii ale domeniului de competențe înaintate de către societatea actuală și de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. În circumstanțele actuale de pandemie, s-a reiterat necesitatea de a forma/dezvolta în continuare competența digitală a profesorilor, dar, și, apare necesitatea de a soluționa probleme de  natură tehnică, pedagogică și de conținut în aria disciplinei școlare predate. Astfel,  domeniul de proiectare și dezvoltare a resurselor didactice digitale, devine unul dintre cele mai valoroase perspective ale unui mediu informațional educațional, care poate răspunde adecvat provocărilor existente, într-un efort de a îmbunătăți calitatea educației. În acest context, în cadrul atelierului de lucru formatorii au prezentat subiecte actuale, ajustând aspectul teoretic cu aplicații practice.

Doamna Tatiana Chiriac a menționat importanța resurselor educaționale digitale care ne permit organizarea mai efectivă a procesului de instruire, a spiritului de autodezvoltare, autocunoaștere a elevilor. Resursele educaționale digitale trebuie să fie realizate în acord cu cerințele curriculare în scopul de a motiva elevii, de a-i ajuta să înțeleagă și să asimileze rapid conținuturile predate. Utilizarea resurselor educaționale digitale în procesul educațional ne oferă multe posibilități și perspective pentru autodezvoltare, cercetare și realizarea unui proces educațional centrat pe elev. Acestea vor asigura crearea unui mediu de învăţare în vederea creşterii accesului la educaţie de calitate şi formării unor competenţe-cheie şi profesionale.

Doamna Marina Bostan a propus instrumente digitale pe care profesorul de limba și literatura română le poate aborda pentru a eficientiza evaluarea cunoștințelor și a orienta procesul de învățare-evaluare spre activități constructive și educative. Profesoara a menționat că elementele TIC dinamizează lecțiile și elevul de azi este orientat spre învățarea cu ajutorul calculatorului, prin urmare, folosirea softurilor educaționale în actul didactic motivează elevul, astfel crește interesul acestuia pentru rezolvarea sarcinilor didactice prin valorificarea noilor  tehnologii.

Domnul Nicolae Balmuș a prezentat în cadrul atelierului manualul digital interactiv la limba și literatura română pentru clasa a VI-a, menționând că manualul digital este o replică digitală a celui tipărit ce completează activitățile de învățare existente în versiunea tipărită cu activități multimedia interactive. Acestea oferă mai multă varietate elevilor, transformându-i în membri activi ai procesului de învățare. Profesorii pot acum beneficia de experiența manualului digital, punând eficient în practică  diverse modele de predare: de la modelul tradițional, centrat pe profesor, până la modele mai noi, cum ar fi cel centrat pe elevi sau clasa oglindită (flipped-classroom) – mai bine adaptate pentru lucrul colaborativ și centrat pe activitatea practică. Astfel, manualele digitale sunt pentru profesori un real ajutor care reduc din sarcina lor și le permit să adopte un stil mai interactiv de predare.

Utilizarea resurselor educaționale digitale influențează activitatea profesorului, dezvoltarea lui personală și profesională, implementează utilizarea metodelor netradiționale de predare – învățare – evaluare, modifică dependența între profesor – elev, bazată pe cooperare și elaborare a noilor metode și tehnici de învățare la baza cărora se activizează lucrul individual al elevilor.

Atelierul de lucru a fost conceput ca un puzzle ce se completa instantaneu cu informații necesare și relevante despre resursele educaționale digitale. Atelierul s-a desfășurat într-o atmosferă plăcută, prietenoasă, de colaborare. Cele trei ore desfășurate împreună au sporit motivația și dorința de a integra eficient tehnologiile informaționale și de comunicare în procesul educațional la limba și literatura română. Participanții atelierului de lucru au mulțumit organizatorilor  și formatorilor  pentru măiestria de a construi o atmosferă de lucru și cooperare, pentru buna pregătire și professionalism,  accentuând că astfel de activități motivează, modelează și autoevaluează cadrul didactic.

În numele comunității educaționale din raionul Edineț, aducem mulțumiri Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, în numele dnei rector, Alexandra Barbăneagră, pentru suportul și ajutotul metodologic oferit pentru buna desfășurare a atelierului de lucru.

Russu Liudmila, profesoară de limba și literatura română LT „S.Kovalevskaia”, Cupcini filial Stolniceni, Gimnaziul Șofrîncani,

grad didactic I

 

Добавить комментарий

X

Pin It on Pinterest

X