CONCURSUL EDUCAŢIONAL RAIONAL (online) „DE ZIUA TA, MĂRITE DASCĂL!”

  Aflat la prima ediţie, concursul se doreşte a fi un punct de sprijin în dezvoltarea  şi   cultivarea sentimentului de apreciere şi respect pentru profesia de pedagog,  pentru dezvoltarea sensibilităţii elevilor, a speranţei şi a încrederii în propriile lor forţe. La concurs au participat  elevii ciclului  primar, gimnazial, liceal și cadrele didactice, care au ilustrat în imagini plastice şi literare  promovarea imaginii pedagogului în societate.

Scopul concursului a constat în: descoperirea tinerelor talente şi valorificarea aptitudinilor emoţionale, cognitive şi artistice ale elevilor, afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului creativ prin intermediul artelor plastice şi creației literar-artistice, cultivarea simţului esthetic, dezvoltarea libertăţii de exprimare a elevilor și promovarea profesiei de pedagog.

În urma evaluării lucrărilor din cadrul concursului în baza grilelor, echipa de jurizare a decis:

 

Secțiunea  I — Creație plastică (elevii claselor I-a IV-a):

Locul III- Ciumac Fabian, clasa a II-a, Gimnaziul Hlinaia — 500 lei;

Mențiuni: Cotelea Nicoleta, clasa a IV-a, LT „M.Eminescu”;

Zănoagă Mihai, clasa I, Gimnaziul Corpaci;

Sadovscaia Ecaterina, clasa a II-a, Gimnaziul Cuconeștii Noi;

Scutaru Timur, clasa a IV-a, LT „M.Eminescu”.

 

Secțiunea a II-a- Creație literară (elevii claselor a V-a-a IX-a):

Locul I- Verstiuc Anastasia, clasa a VI-a, Gimnaziul „M.Sadoveanu”, Cupcini  — 1000 lei;

Locul II — Vivseniuc Cristalina, clasa a IX-a, Gimnaziul Hlinaia — 700 lei;

Locul III — Moroz Cristina, clasa a IX-a, Gimnaziul Hlinaia — 500 lei.

 

Secțiunea a III-a — Discurs persuasiv (elevii claselor a X-a –a XII-a):

Locul I — Ivasiuc Iana, clasa a X-a, LT „D.Cantemir”- 1000 lei;

Locul II — Ponomarenco Vitalia, clasa a XII-a, LT „D.Cantemir”- 700 lei;

Locul III — Duțul Daniela, clasa a XII-a, LT „M.Eminescu”- 500 lei.

 

Secțiunea a IV-a — Manifest în numele Educației (cadre didactice)-          promovarea profesiei de pedagog:

Locul I — Burduh Corina, învățământ primar, LT „M.Eminescu”- 1000 lei;

Locul II — Gangur Angela, limba și literatura română,  Gimnaziul Edineț- 700 lei.

Serviciul de presă al Direcției Educație a Consiliului Raional Edineț

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

X

Pin It on Pinterest

X