Raionul Edinet

  Republica Moldova fiind o tară agrară, sectorul agricol joacă un rol preponderent in economia natională, precum si in economia fiecărei unitati administrative luate in parte. In raionul Edinet dii toamna au fost insămintate cu culturi cerialiere de prima grupa 10217 ha de teren agricol, dintre care cu:

— grîu de toamnă — 8001ha

— orz de toamnă — 809 ha

— rapită de toamnă  — 1407.

Datorită conditiilor climaterice complicate din toamna anului 2019 si primăvara anului 2020 (lipsa precipitatiilor si a îngheturilor timpurii) unii producători agricoli au fost nevoiti să recultive suprafetele compromise cu alte culturi agricole. În urma acestor operatiuni în primăvara anului 2020 avem următoarea situatie cu suprafeâele însămintate:

— grîu de toamnă — 7898 ha

— orz de toamnă — 810 ha

— rapită de toamnă  — 1407ha

— secară — 9 ha

— mazăre boabe — 290 ha.

Pe parcursul perioadei de vegetatie producătorii agricoli au întreprins mai multe operatiuni agrotehnice agricole  de combatere a bolilor si vătămătorilor, hrană adăugătoare pe aparatul foliar ca in fine aceste operatiuni să aducă rodnicie inaltă la culturile agricole.

Recoltarea culturilor agricole este cea mai inportantă fază în tot procesul de cultivare a lor, unde minutios conducătorii gospodăriilor agricole sau pregatit din timp pentru ea. Tehnica agricola antrenată la recoltare a fost pregetită, reparată calitativ in deosebi combinele de recoltare pentru nu a avea pedici la recoltare care depind de factorul uman. Asa dar la recoltare in intregime pe raion sunt antrenate circa 93 combine, dintre care 31 combine de ultimă generatie, circa 110 unităti de transport pentru transportarea recoltelor la fătarele gospodăriilor agricole precum si aprovizionata cu fortă de munca după necesităti.

Din timp fătarele au fost pregatite pentru primirea noii recolte, tehnica agricolă a fost aprovizionată cu cele necesare, in deosebi materialele antiincendiare.

La moment e pe sfirsite recoltarea orzului de toamnă unde din suprafata de 810 ha au fost recoltate 628 ha roade medie pe raion fiind de 28 c/ha un indice înbucutator pentru producătorii agricoli in pofida conditiilor climaterice grele (lipsa precipitatiilor si a umeditatii în sol).

Rezultate frumoase au inregistrat SRL Panacsorium s. Bădragii Vechi, conducător Cobiac Nicolae unde de pe o suprafață de 100 ha a recoltat cîte 36 c/ha, SRL Bucoveneanca s.Trinca conducător Bîzdiga Vasile a recoltat cîte 32 c/ha, SRL Vilora VS s.Stolniceni conducător Bajureanu Victor a recoltat cîte 30 c/ha de pe o suprafată de 200 ha, SRL Ascensiune s. Gaspar conducător Banuh Raisa — 28 c/ha suprafata 70 ha.

E pe sfirsite si recoltatea mazării penru boabe unde sunt antrenate două gospodării – SRL Vilora VS s.Stolniceni conducator Bajureanu Victor  cu 150 ha unde recolta constitue circa 56 c/ha si SRL Golserv Agro s.Goleni conducător Guranda Ion cu 140 ha ,recolta 54 c/ha.

Datorita temperaturilor moderate din primăvara a.2020 recoltarea griului se retine cu cîteva zile Însa recoltarea de proba efectuată in mai multe gospodării agricole arată că unele cîmpuri insămintate cu grîu arată 30-40 c/ha altele numai 10-20 c/ha. Calculele arată că in mediu vom căpăta pe raion cîte 30-35 c/ha, un indice satisfăcător in conditiile anului agricol 2020. De exemplu SRL Vlados Agro din suprafata totală de 310 ha cultivară cu grîu de sortul HORTITA au fost recoltate 45 ha unde sa căpătat cîte 68 c/ha.

                                              Vasile Covali, sef Directie agricultură, relatii funciare si cadastru Edinet

Добавить комментарий

X

Pin It on Pinterest

X