Păsările – simfonia naturii și simțul miracolului

  ”Păsările ne fac să reflectăm asupra vieții,

   chiar și asupra celor mai dificile aspecte…”

 

Ziua internațională a Păsărilor este celebrată în întreaga lume pe data de 1 aprilie, din anul 1906, cînd  a fost adoptată ”Convenția Internațională a Păsărilor”, unul dintre cele mai importante documente, privind protecția avifaunei. Prin urmare, această zi reprezintă un prilej potrivit să cunoaștem mai bine păsările, să le studiem modul lor de viață, să le protejăm, pentru că ele sunt un patrimoniu prețios ce trebuie cunoscut, respectat și protejat.

Păsările constituie clasa vertebratelor superioare tetrapode, care au apărut acum cca 150-170 mil. de ani. Ele au evoluat din reptile, păstrînd unele caractere morfofiziologice ale acestora și căpătînd altele noi, care le-au permis adaptarea la diferite medii de viață. Păsările dispun de modalități remarcabile de comunicare atît prin semnale optice, cît și prin semnale acustice. O pasăre poate transmite prin sunete melodioase o informație privitor la identitatea specifică, sex, starea fiziologică, locul pentru cuib, sursa de hrană, etc. În Republica Moldova sunt aproximativ 343 specii de păsări, dintre care 62 sunt incluse în Cartea Roșie, din cauza distrugerii habitatelor naturale provocate de om.

Păsările, ca și alte animale, sunt capabile să ne trezească simțul miracolului. Este dificil să rămîi impasibil în fața zborului magnific al unui șoim sau de trilul romantic al păsărilor cîntătoare în timpul primăverii. Suntem mișcați atunci cînd descoperim că un fir din puloverul nostru de lînă a devenit parte dintr-un cuib de coțofană în copacul grădinii. Sunetul ciufului de pădure sau a cucuvelei în noapte pot încă să atingă coardele cele mai sensibile ale sufletului nostru. Zborul unui stol de rațe ne face să ne imaginăm călătorii grozave și locuri îndepărtate. Vizionarea păsărilor este ca și cum am asculta simfonia extraordinară a naturii.

Observarea comportamentului păsărilor ne face să reflectăm asupra vieții noastre. Urmăriți munca grea a unui codroș, care-și construiește cuibul în streașina unei case vechi sau cum scapă din ghearele unei pisici, fără să obosească vreodată: el ne învață că viața continuă în pofida dificultăților. Uitați-vă la o frumoasă gaiță cu pene de safir care alungă de la hrănitoare vrăbiile și pițigoii flămînzi și puneți-vă întrebarea: eu cu cine țin? Cu gaița frumoasă și puternică sau cu păsările mici și fără apărare? Natura ne învață să facem față și celor mai dure și dificile aspecte ale vieții, așa cum fac păsările în fiecare zi.

Păsările dețin un rol important în natură și în viața omului. Sunt constituiente indispensabile biocenozelor, diversității biologice, care prin activitatea lor mențin echilibrul ecologic în natură, reglează numărul de insecte și rozătoare în agricultură și silvicultură. Deasemenea sunt indicatori excelenți ai stării de sănătate a mediului, sunt capabile să raporteze prompt schimbările în vigoare și, prin urmare, să ne alerteze atunci cînd mediul suferă.

Secția Natură a Muzeului Ținutului din or. Edineț, va organiza în această zi, o activitate online cu genericul ”Păsările – patrimoniul înnaripat al omenirii”, care a avut drept scop prezentarea diverselor  specii de păsări din raionul Edineț,  importanța lor pentru mediu și rolul nostru în orotirea păsărilor și a habitatelor lor.

Veronica Suruceanu,muzeograf Secția natură, Muzeul Ținutului Edineț

 

Добавить комментарий

X

Pin It on Pinterest

X