Situatia epidemiologică în r. Edinet la 30.03.2020

În perioada 27.02 – 30.03.2020 – au fost primite de la punctul focal a ANSP  — 1186 de fise epidemiologice a pasagerilor si călătorilor care au traversat frontiera de stat a R.Moldova, pe cale aeriană cît si terestră:

 • Pe cale aeriană au venit — 229 persoane
 • Cu autocarul au venit — 710 persoane
 • Cu automobilul au venit — 229 persoane
 • Cu trenul au venit — 18 persoane.

 

Pasagerii sau reîntors în tară din următoarele tări:

Italia – 120 persoane, Franta – 336 persoane, Germania – 64 persoane, Russia – 201 persoane, Anglia – 9 persoană, Izrael – 3 persoane, Cehia – 47 persoane, Olanda — 4  persoane, Austria —  5 persoane,  România – 155 persoane, Belorusia — 4 persoane, Ucraina  — 150 persoane, Lituania — 2 persoane, Portugalia — 3 persoana, Irlanda — 2 persoana, Polonia — 34 pesoane, SUA — 4 pesoana, Serbia — 1 persoana, Ispania — 6 persoane, Turcia — 6 persoane, Norvegia — 1 persoana, Belgia — 6 persoane, Egipt — 13 persoane, Australia — 1 persoana, Cipru — 1 persoana, Canada — 1 persoana, Ungaria — 2 persoane, Bulgaria — 4 persoane,  Elvetia — 1 persoană.

 

Bărbati – 810, femei — 376.

Conform grupelor de vîrstă:

0-2 ani — 10, 3-6ani                — 9, 7-14 ani — 19, 15-19 ani — 36, 20-30 ani — 263, 30-40 ani — 293, 40-50 ani — 255, 50-60 — 200, 60 mai mult — 89, neidentificat — 12.

 

Supravegherea medicală se efectuiază de către medicii de familie în 39 localităti ai raionului Edinet; тotal  la supraveghere sunt – 654 persoane.

Mun.Edinet — 200, or.Cupcini — 54, s.Brătuseni — 45, s.Brătuseni Noi — 2, s.Sofrîncani — 13, s.Stolniceni — 8, s.Chiurt — 9, s.Alexandreni — 21, s.Blesteni — 11, s.Hlinaia — 7, s.Gordinesti — 38, s.Gordinesti Noi — 3, s.Zăbriceni — 2, s.Onesti — 8, s.Terebna — 3, s.Alexeevca — 0, s.Cuconesti — 3, s. Brînzeni — 9, s.Corpaci — 5, s.Hancauti – 7, s.Badragii Noi — 12, s.Badragii Vechi — 8, s.Viisoara — 19, s.Lopatnic — 15, s. Fetesti — 24, s.Burlănesti — 19, s.Buzdugeni — 6, s.Trinca — 32, s.Tîrnova — 6, s.Constantinovca — 0, s. Parcova — 5, s.Fîntîna Albă — 4, s.Gaspar — 0, s.Chetrosica Nouă — 3, s. Hincauti — 10, s.Rotunda — 12, s.Poiana — 0, s.Cliscauti — 0, s.Cepeleuti — 7, s.Rîngaci — 1, s.Vancicăuti — 0, s.Ruseni — 15, s.Goleni — 8, s.Slobodca -0.

 

Toate persoanele sunt izolate la domiciliu, în carantină pe 14 zile si supravegheate de medicii de familie.

La data de 28. 03.2020 din carantina au fost  excluse  532 persoane:

or.Edinet — 197 persoane, or.Cupcini  — 59 persoane, s.Zăbriceni — 2 persoane, s.Viisoara  — 6 persoane, s.Gaspar — 4 persoane, s.Rotunda —  10 persoane, s.Corpaci — 5 persoane,   s.Ruseni —  9 persoane, s.Bratuseni — 27 persoane, s.Cepeleuti — 5 persoane, s.Chetrosica Noua —  2 persoană, s. Badragii Noi —  5 persoane, s.Hancauti — 9 persoane,  s. Fetesti — 19 persoane, s.Gordinestii Noi — 1 persoană, s.Terebna — 10 persoane, s.Brinzeni — 5 persoane, s. Parcova — 16 persoane, s. Tirnova — 11 persoană, s. Alexandreni — 9 persoane, s. Hlinaia — 14 persoane, s.Gordinesti — 14 persoană, s.Sofrincani — 15 persoane,s. Chiurt — 8 persoane, s. Trinca -16 persoane, s. Badraghii  Vechi — 4 persoane,  s. Burlanesti — 11 persoane, s.Buzdujeni -1  persoane, s.Lopatnic — 7 persoane,  s.Hincauti – 6 persoană,  s.Alexeevca – 3 persoane, s.Blesteni – 3 persoană, s.Cuconesti – 6 persoane,  s.Constantinovca – 2 persoană, s.Goleni – 6 persoană, s.Onesti – 3 persoană, s.Stolniceni – 2 persoană.

 

 

Situatia epidemiologică în r. Briceni la 30.03.2020

 

În raionul Briceni în perioada 27.02.2020 — 30.03.2020 — au fost primite de la punctul focal a ANSP — 1244 de fişe epidemiologice a pasagerilor si călătorilor care au traversat frontiera de stat a R. Moldova, pe cale aeriană cît si terestră:

 

 • Pe cale aeriană au venit — 218 persoane
 • Cu autocarul au venit — 470persoane
 • Cu automobilul au venit — 491 persoane
 • Calea ferată — 11 persoane
 • Autocamion — 46persoane
 • Neidentificate — 8 persoane.

 

Persoanele au revenit  în ţară din următoarele ţări:

Italia — 76 persoane, Franţa — 391 persoane, Germania — 61 persoane, Russia — 146 persoane, Cehia — 26 persoană, Ucraina — 214 persoane, Romania-232 persoane, Grecia — 4 persoane, Irlanda — 7 persoane, Spania — 4 persoane, Slovacia — 5 persoane, Portugalia — 2 persoane, Polonia — 17persoane, Anglia — 14persoane, Danemarca — 5 persoane, Izrail — 2 persoane, Olanda -1 persoană, Austria — 15 persoane, Belgia — 2 persoane, Egipt — 3 persoane, Belorusia — 5 persoane, Ungaria — 3 persoane, Turcia — 4 persoane, Bulgaria — 1 persoană, SUA — 1 persoană, Elvetia — 1persoană, Altele -1 persoană.

 

Distribuеia după gen: bărbati — 811, femei — 433.

Conform grupelor de vîrstă:

0-2 ani — 8, 3-6 ani — 15, 7-14 ani — 15, 15-19 ani — 44, 20-30 ani — 248, 30-40 ani — 326, 40-50 ani — 262, 50-60 — 192, 60 mai mult — 109, neidentificat — 25.

 

La 30.03.20 supravegherea medicală de către medicii de familie se efectuează la 579 persoane revenite din tările afectate de COVID-19 din 27 localităti ale raionului: or.Briceni — 45, or. Lipcani — 23, Corjeuti — 68, Cotiujeni — 21, Larga — 42, Criva-6, Sireuti — 2, Grimancauti — 129, Tabani — 18, Colicauti — 9, Halahora de Sus — 2, Halahora de Jos — 3, Beleavinet — 2, Bulboaca — 2, Drepcaut -16, Trebisauti -12, Tetcani — 7, Bezeda — 3, Berlinet — 13, Medveja — 7, Marcauti — 3, Caracusenii-Vechi — 72, Coteala -17, Pererita — 18, Balasinesti — 20, Hlina — 6, Sl.Sireuti — 3.

Toate persoanele sînt izolate la domiciliu, în carantină pe perioada de 14 zile si supravegheate de medicul de familie. Pînă în prezent nici o persoană nu a prezentat semne clinice de îmbolnăvire.

 

Pînă la data de 30.03.20 au fost excluse din carantină 583 persoane.

 

La 28.03.2020-30.03.20 până la 14.00 au fost primite 280 fise epidemiologice a călătorilor, pasagerilor din tările afectate de COVID-19.

În lista persoanelor aflate în contact cu pacientul confirmat COVID-19 s.Tabani sînt incluse  — 44 persoane inclusiv, 39 — s.Tabani (17 membri a familiei, 16 — rude, 2 — consăteni, 4 — salariati Oficiul Postal Tabani), 2 — or. Briceni, 2 — or. Lipcani, 1 — s.Beleavinet. Persoanele contactante se află în carantină la domiciliu, sub supravegherea medicului de familie si nu prezintă manifestări clinice de boală.

 

 

Situatia epidemiologică în r. Donduseni  la 30.03.2020

 

Subdiviziunea Donduseni a CSP Edinet Vă aduce la cunostintă că în perioada 16.03 – 30.03.2020 au fost primite de la punctul focal a ANSP  — 180 de fise epidemiologice a pasagerilor si călătorilor care au traversat frontiera de stat a R. Moldova, pe cale aeriană cît si terestră:

 • Pe cale aeriană au venit — 12 persoane
 • Cu autocarul au venit — 89 persoane
 • Cu automobilul au venit — 65 persoane
 • Cu trenul au venit — 2 persoane
 • Tir — 16 persoane.

 

Pasagerii sau reîntors în tară din următoarele tări:

Italia — 1 persoană, Franta — 14 persoane, Germania — 2 persoane, Russia — 56 persoane, Anglia — 10 persoane, Cehia — 18 persoane, Ucraina — 28 persoane, Tarile Arabe — 1 persoană, România — 29 persoane, Polonia — 8 persoane, Portugalia — 8 persoane, Olanda — 1 persoană, Elvetia — 1 persoană, Belorusia — 1 persoană, Turcia — 1 persoană, Bulgaria — 1 persoană, Grecia — 1 persoană, оr.Chisinău — 1 persoană din Focar COVID-19, Transnistria — 2 persoane.

 

Supravegherea medicală se efectuează de către medicii de familie în 24 localităti a raionului Donduseni. Cele mai multe persoane la supraveghere sunt din  or.Donduseni – 31; 20 persoane — s.Baraboi; s.Arionesti — 18; s.Tîrnova — 17; s.Taul – 15; s.Pocrovca -13; cîte 9 persoane — s.Corbu, s.Criscăuti; 7 persoane s. Cernoleuca, s. Plop; cîte 5 persoane —  s.Codrenii-Noi, Briceni; cîte 4 persoane — s.Horodiste, s.Frasin, s.Scăieni; cîte 3 persoane – s.Sudarca, s.Teleseuca, s.Donduseni; s.Climăuti — 2; o persoană – Braicău, Bricevo, Pivniceni, Elizavetovca, Rediul Mare.

 

Bărbati -130 si femei – 54.

Conform grupelor de vîrstă:

0-2 ani -1, 3-6 ani — 2, 7-16 ani — 1, 17-19 ani — 5, 20-29 ani — 41, 30-39 ani — 40, 40-49 ani — 46,  50-59 ani — 37, 60 mai mult — 11.

 

Toate persoanele sunt izolate la domiciliu, în carantină pe 14 zile si supravegheate de medicii de familie.

 • La moment persoanele date nu prezintă acuze.

În teritoriu sunt in carantină o persoană contactă bolnav de COVID-19 confirmat de laborator.

 

 

Raport zilnic cu privire la supravegherea situatiei epidemiologice si măsuri de control al infectiei COVID-19 în raionul Ocnita

 

În perioada 24.02.2020 — 29.03.2020 ora 12.00 la subdiviziunea Ocnita au fost primate în total 579 fise epidemiologice ale călătorilor si pasagerilor, în baza cărora se face supravegherea la domiciliu a persoanelor sosite din tările cu răspândire majoră a infectiei cu COVID19.

 

 • Pe cale aeriană au venit – 114 persoane
 • Cu autocarul (microautobus) au venit – 250 persoane
 • Cu automobil personal au venit – 162 persoane
 • Transport feroviar– 42 persoane
 • Pietonal –4 persoane
 • TIR — 28.

 

Din numarul total al persoanelor sosite din tările nefavorabile la COVID19 sunt din:

Italia – 40, Federatia Rusă – 186, Franta – 50, Ungaria – 3, Germania – 24, Cehia – 18, Polonia – 8, Portugalia – 1, USA (tranzit Germania, Austria, Turcia) – 3, Romania – 43, Malta – 2, Ucraina – 153, Necunoscut – 7, Israel — 1,  Spania – 1, Suedia – 8, Olanda – 3, Marea Britanie – 10, Austria – 3, Egipt – 6, Belgia – 1, Georgia – 1, Belarus – 1, Kîrgîzstan – 2, Grecia – 1, Bulgaria — 1.

 

În dependentă de gen: bărbati – 349, femei – 229.

În grupele de vârstă repartizarea persoanelor reîntoarse este urmatoarea:

vârsta 0-19 — 37 persoane, 20-39 — 244, 40-59 — 242, 60  mai mult — 55.

Repartizarea persoanelor după mediul de trai: urban – 207, rural – 371.

 

Supravegherea medicală se efectuază de către medicii de familie în 29 localități ai raionului Ocnita.

În autoizolare la domiciliu, după localităti, persoanele sunt repartizate astfel:

 1. Ocnita – 48, or. Otaci – 78, or. Frunză — 4, s. Lipnic – 24, s. Clocusna – 22, s. Ocnita – 14, s. Bîrlădeni – 1, s. Rujnita – 3, s. Paladea – 8, s. Grinăuti-Moldova – 1, s. Grinăuti-Raia – 1, s. Rediul-Mare – 2, s. Sauca – 9, s. Hădărăuti – 6, s. Corestăuti — 6, s. Codreni – 4, s. Vălcinet — 10, s. Mihălăseni – 4, s. Bîrnova – 22, s. Mereseuca – 9, s. Dîngeni – 4, s. Unguri – 6, s. Gîrbova – 11, s. Paustova – 7, s. Lencăuti – 1, s. Călărăseuca – 22, s. Verejeni – 8, s. Naslavcea – 3, Berezăuca – 4.

 

Dintre aceste persoane pînă la data 30.03.2020 sunt excluse din carantina la domiciliu 259 persoane, care nu au prezentat semne clinice compatibile cu COVID19 din localitătile:

 1. Clocusna – 25, s. Lipnic — 14, or. Ocnita – 39, s. Lencăuti – 8, s. Grinăuti-Moldova – 7, s. Grinăuti-Raia — 2, s. Dîngeni – 7, s. Paladea – 1, s. Hădărăuti – 9, g.Rediul-Mare – 4, s. Bîrlădeni – 6, s. Sauca – 4, s. Ocnita – 13, s. Paustova – 4, s. Gîrbova – 6, s. Codreni – 2, or. Otaci – 56,s.Mihălăseni – 3, s. Vălcinet — 7, s. Corestăuti – 4, Rujnita — 3, Bîrnova – 8, Mereseuca – 9, Călărăseuca – 4, or. Frunză – 3, Naslavcea – 1, Unguri – 11, Verejeni – 2.

 

La data 28.03.20 de către serviciul de urgentă 112 a fost transportată o persoană, venită din Franta, la Spitalul Clinic din mun. Bălti cu suspectie la COVID19. Rezultatul testului la COVID va fi cunoscut mai târziu.

La momentul actual conform datelor din teritoriu transmise la subdiviziunea Ocnita, alte persoane suspecte la COVID19, în raion nu sunt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавить комментарий

X

Pin It on Pinterest

X