Ocnitenii sunt gata de recoltare

  Plugarii ocniteni ca si plugarii din întrega republică s-au străduit întotdeauna pentru cresterea unor recolte bogate si calitative de boabe aurii, seminte oleaginoase, zahăr, fructe, pomusoare si legume. Necătînd la conditiile climaterice, de cele mai multe ori, nefavorabile pentru dezvoltarea normală a culturilor agricole si plantatiilor multianuale, plugarii întotdeauna au stat la cîrma a punerii pe masa populatiei a bunătăturilor, pentru îndestularea populatiei cu vitamine, proteine de provinentă animală si vegetală si în genere cu produse alimentare de care are nevoie organizmul omului. Cert e faptul că măria sa Agricultura nu a fost apreciată la justa valoare.

 

Necătînd că conditiile climaterice din toamna anului 2019 si iarna, la fel si luna martie a anului 2020 au fost secetoase, temperaturile scăzute din 13 mai au influentat negativ asupra dezvoltării plantelor ce a dus la scăderea productivitătii. Spicoasele de toamnă au perdut la 20-25% din roadă, iar rapita de toamnă a fost reînsămîntată cu culturi de primăvară. Pe solul practic fără umezeală au fost semănate sfecla de zahăr, floarea soarelui. În aceste conditii plugarii ocniteni au folosit elemente de păstrare a umezelei ăn sol si semănarea semintelor în cei mai optimi termeni. Toată stăruinta de a pune temelia la căpătarea roadelor înalte lea fost răsplătită cu precipitatii care au căzut în luna aprilie 97 mm. si 75 mm. În luna mai. Aceasta împreună cu măsurile de protectie si fertilizare a culturilor agricole au dus la o dezvoltare foarte normală a plantatiilor agricole. Dacă în luna martie multi producători agricoli vorbeau că roada spicoaselor va fi mai mică cu 30-40 %, la ziua de azi merge vorba că situatia s-a scimbat spre bine si roada spicoaselor va fi compromisă fată de anii trecuti la 10-20 %.

La moment toti producătorii agricoli sînt preocupati de pregătirea celei mai importante companii „Recoltarea culturilor de grupa 1”. Suprafata de recoltare a acestor culturi este ocupată de 7000 hectare, dintre care 5200 ha. de grîu, 800 ha. orz, 400 ha. rapită de toamnă si 600 ha. orz  de primavera. Pe ultimii 10 metri este pregătirea tehnicii si a masinilor agricole ce vor lua parte la recoltare, cît si a ariilor si depozitelor. La moment sînt pregătite toate 68 de combine si practic toate tractoarele cu remorci, cît si  autocamioanele. Zilele trecute în SRL „Inatol agro” conducător Ion Tomai la linia de gătintă erau aliniate autocamioanele ZIL-130 si SAZ-53 pentru a trece revizia tehnică. Practic la fiecare combină revine cîte 101 hectare, ce este normal. Toate depozitele au fost deja dezinfectate de vătămători de ambar.

Majoritatea plugarilor ocniteni an de an se stradue să procure tehnică performantă de mare rentabilitate si să aplice cele mai noi elemente ale tehnologiilor avansate cît si recomandările stiintei. Serios se atîrnă de aceste întrebări SRLurile „Plaiul Bîrlădean”, „Dîngenarul”,  „Inatol agro”, „Matei agro”, SA „Interagroinvest”, GT Condratchii Eugeniu”.

Să le dorim plugarilor ocniteni si celor din întreaga republică spor la rezultate frumoase si ca munca să le fie răsplătită  din plin. Fie ca recoltarea 2020 să se petreacă în termeni optimi la cel mai înalt nivel.

Viaceslav Pislariuc, sef interimar agricultura, alinentatie si privatizare a Consiliului raional Ocnita

 

 

 

Добавить комментарий

X

Pin It on Pinterest

X