Fiți atenți la culesul ciupercilor!

  Ciupercile constituie un regn aparte de organisme inferioare cu nucleu bine diferențiat. Ele reprezintă un grup străvechi de organisme, rămășițile fosile ale acestora fiind depistate în sendimentele straturilor siluriene și devoniene (acum 395 – 345 milioane de ani). Regnul (ciupearca) cuprinde 100 mii de specii, dar numărul lor poate fi estimat la 1,5 mln, întrucît multe zone de pe Terra nu au fost cercetate. Ele sînt bpe larg răspîndite în sol, pe ape, pe plante, în organismul animalelor și oamenilor.

 

Ciupercile sînt cunoscute și folosite de oameni în viața de toate zilele încă din cele mai vechi timpuri. Faraonii considerauciupercile un produs delicios, grecii credeau că ciupercile le dă  puteri ostașilor. Romanii considerau ciupercile ca un dar de la Dumnezeu și le serveau numai la sărbătorile mari. Ciupercile joacă un rol însemnat în alimentare omului. După valoarea nutritivăele pot fi comparate cu alimentele de bază – legumele și produsele de origene animală.

Pe teritoriul Moldovei se întîlnbes peste 100 de specii de ciuperci comestibele, ele pot fi stînse pe tot parcursul perioadei de vegetație, din primăvară pînă toamna tîrziu. Primăvara devreme, pe plantele sudice, sub frunzișul umed din pădure, pe ramurile putrede, apar primele ciuperci de culoare roșie-aprinsă. Acestea-s urechiușile. Ceva mai tîrziu, pe solurile îngrășate și bine încălzite de soare, mai ales prin pădurile de tei și frasin, apar zbîrciogii, iar pe lîngă grajduri și răsadnițe fructifică șampinionii-de-gunoi. Pe tot parcursul verii, în pădurile de stejar și fag, se întîlnesc hulubița-roză, hulubița-delicioasă, hulubul-de-stejar, chitusca-crăpăcioasă, pitărcuța-de carpen, lăptaruldelocios, șampinionul-de-pădure. Aceste ciuperci, dacă au condiții favorabile, cresc și toamna. În pădurele noastre sînt  foarte răspîndite popencile-de-toamnă, pastrăvul obișnuit, hulubițile, chituschile și altele.

Culegînd ciuperci,trebuia să știm a le deosebipe cele consistibele de cele otrăvitoare. Toxicitatea ciupercilor otrăvitoare se datorește prezenței în ele a unor alcoloizi. Un pericol deosebit îl prezintă ciupercileotrăvitoare care se aseamănă cu cele comestibile. De exemplu,șampinionul-se-cîmp poate fi confundat ușor cu amanita-faloidica, popenchiul-de-toamnă – cu pseudopopenca galbenă-verzuie, hribul-de-steja – cu hribul-sătănii. Uneoriși ciupercile comestibile, dar bătrîne sau nepreparate imediat după recoltare pot produce intoxicații grave.

Culegătorii de ciuperci trebuie să însușeascăși să respecte o serie de reguli și recomandări în timpul colectării ciupercilor:

să culiagă numai ciuperci bine cunoscute, iar dintre ele numai cele tinere, tari, sănătoase;

să nu smulgă ciupercile din pămînt, deoarice astfel se poate distruge miceliulși în acest loc nu vor mai rodi alte ciuperci;

ciupercile se taie cu cuțitul, iar ciotul rămas se acoperă cu frunze uscate ca să nu-l ardă soarele;

ciupercile pe care nu le cunoașteți nu le distrugeți. Nu uitați că ele sînt hrană pentru viețuitoarele din pădure.

Galina Sitari,Muzeograf, Secția natură, Muzeul Ținutului Edineț       

Добавить комментарий

X

Pin It on Pinterest

X