Învățământul extrașcolar pe timp de criză pandemică: regres sau progres?

  Am fost întrebați de multe ori, cum s-a conformat și cum a evoluat învățămîntul extrașcolar în perioada crizei pandemice?

 A fost pentru noi acest an un regres, o stopare sau un progres?

Realitatea este că situația de criză, începută în primăvara anului 2020, provocată de pandemia Covid-19, a cerut, cu certitudine, o adaptare urgentă atât la nivel de acțiuni, cât și la nivel de mentalitate a întregii societăți. Învățământul extrașcolar nu a fost o excepție.

 

Misiunea acestuia este asigurarea condițiilor optime pentru o educație de calitate orientată spre formarea unei personalități integre, flexibile și sociale, aptă de a-și valorifica potențialul intelectual și creativ.

În condiţiile situației nou-create, am adoptat imediat un plan de  acțiuni privind respectarea cerințelor sanitare pe timp de pandemie COVID-19, precum și de respectare a rigorilor impuse de distanță socială. Conform deciziei Consiliului administrativ, procesul educațional a demarat după modelul „Învățare combinată” (Împărțirea școlii în zile de prezență și zile de comunicare la distanță), învățarea la distanță fiind aplicată doar în caz de necesitate.

O altă acțiune a fost evaluarea și ajustarea numărului  de copii și a orarului de activitate a instituției.Și aici pot afirma cu certitudine că aceste rigori impuse învățământului extrașcolar nu au influiențat atât de negativ procesul educațional, dar, din contra, au favorizat una din laturile esențiale a educației nonformale: adaptarea la cerințele psihoindividuale, prin abordarea diferențiată.

Deci, respectând toate rigorile didactice, ne-am particularizat pe nevoile individului, continuând să răspundem cerințelor unei societăți dinamice și efectuând cercetări în domeniul instrumentelor de eficientizare, precum și de evaluare a calității educației.

Aici învățăm copiii cum să-și gestioneze timpul eficient, să-și stabilească prioritățile și pasiunile. Îi învățăm să fie flexibili și să se poată adapta la situații imprevizibile. Le oferim spațiu și activități pentru depistarea și dezvoltarea talentului.

Întregul proces instructiv-educativ este organizat în baza Planului de activități extrașcolare tematice, aprobat la începutul fiecărui an de studiu. Pe parcursul acestui an de învățământ, Casa de Creație a organizat și a fost implicată în peste 30 de activități extrașcolare socio-culturale la nivel raional, republican și internațional: concursuri, concerte, expoziții, activități literare, maratoane, traininguri, festivaluri, seminare, sesiuni de instruire ș.a

De exemplu:

мartie 2019 – Spectacol muzical, cu genericul: „Mama întotdeauna”;

28 мartie – activitate de parteneriat cu Liceul „D. Cantemir”, în scopul schimbului de experiență;

1 aprilie 2019 – activitate consacrată „Zilei Umorului”;

аprile – concurs de muzică ușoară „Stea – Logostea”, ediția a VII-a;

еxpoziție cu genericul „Ce pot face două mâini dacă-s dibace”;

6 aprilie – activitate de parteneriat cu Gimnaziul Rotunda, schimb de experiență;

11 aprilie – activitate de parteneriat cu Asociația Obștească filiala Edineț  „Bunicii Grijulii” și Inspectoratul de Poliție în domeniul siguranței traficului și siguranța personală a copiilor aflați fără supravegherea părinților;

24 aprilie – participarea la concursul național „La La Play Voice”; еxpoziție Pascală;

мai 2019 – participarea la concertul închinat sărbătorii „Ziua Victoriei” în incinta Casei Raionale de Cultură;

мai 2019 – concert la stadionul central din oraș, închinat „Zilei Sportivului și Mișcării Olimpice”;

1 Iunie – concertul  închinat  sărbătorii „Ziua Internațională  a Copilului”;

5 iunie – activitate de parteneriat cu AO Aripi de Viață. Genericul: „Pictează vara cum vrei tu”;

аugust 2019 – concert și expoziție dedicate Zilei  Diasporei „Dor de Edineț”;

septembrie 2019 – Ziua  ușilor deschise, însoțită de expoziție cu aceeași tematică;

аctivitate cu genericul: „Trăiască pacea absolută în lume”;

оctombrie 2019 – Ziua  Bunicuței; Ziua profesorului; еxpoziție „Toamna de aur”, organizate în Parcul „V. Alecsandri”;

decembrie 2019 – adunare generală de părinți cu genericul „Politica educațională: ținte strategice și perspective de dezvoltare CCCEdineț”;

decembrie 2019 – spectacol muzical cu genericul: „Un vis de iarnă”; еxpoziție cu tematica: „Fantezii de iarnă”;

februarie 2020 –lecție demonstrativă la tema: „Metode și procedee de dezvoltare în domeniul extrașcolar”;

8 мartie 2020 – concert  cu genericul: „Mama întotdeauna”; еxpoziție cu tematica „Pentru tine, scumpă mamă”;

septembrie 2020 – participarea la Maratonul „Acasă la Edineț”, organizat de Asociația Băștinașilor din Edineț;

оctombrie 2020 – concert online dedicat Semănătorilor de lumină; еxpoziție: „Farsă sau dulciuri de Halloween”;

noiembrie 2020 – activitate literară: „Cartea e oglinda vieții”; сoncurs „Faptele mari ale mâinilor mici”; еxpoziție: „Fiecare lucrare o rază de soare”.

Promovarea talentelor la nivel Internațional este unul din obiectivele noastre, de aceea am decis să folosim oportunitatea participării la festivaluri internaționale ale tinerelor talente organizate la distanță.

Copiii noștri au fost apreciați la justa valoare și premiați cu locuri de frunte: decembrie 2020, la festivalul-concurs internațional la distanță «Зірковий Парад», Lvov, Ucraina, Ansamblul de dans „Grația”, condus de Dumitru și Tatiana Ceropita au devenit Laureați ai Premiului I.

La festivalul concurs internațional “STAR WAFES OF HITS” Ucraina,viorista Boiciuc Ruslana a fost premiată cu locul I, conducător artistic Nicolae Olarița.

Locul I i-a fost oferit solistei Ruslana Boiciuc și la nominația vocal. Conducător artistic Vasilcan Eduard.

Premiul întâi am obținut și la nominația Instrumentală, chitariștii Ion Ianciuc și Mihai Stelea. Conducător artistic Albin Valeriu

Decembrie 2020 la festivalul –concurs internațional la distanță „ARTIVITIES WINTER SEASON”, Minsk, Belorusia, duetul instrumental Cristina Gheorghiță și Boiciuc Ruslana, conducător artistic Nicolae Olarița,  a fost apreciat cu diplomă de gradul I.

În pofida caracteristicei de „an de criză”, pot să spun cu certitudine că acest an a fost pentru Casa de Creație a Copiilor un an rodnic, cu realizări frumoase. Anul de criză 2020 a fost întâmpinat cu cumpătare din partea acestui colectiv și finisat cu brio. Pentru menținerea calității învățământului au fost implicați toți factorii decisivi ai acestui proces, a fost abordată o eficiență decizională și aplicat un management cu capacitate de previziune.Toate acestea le-am reușit datorită faptului că în instituție activează un colectiv pedagogic profesionist, сu pregătire înaltă în domeniu, aprofundată prin diferite formări profesionale și o experiență căpătată prin decenii pedagogice. Astfel, anul 2020 ne-a adus omagierea celor 40 de ani de vocație și împliniri ai profesorilor Dumitru Ceropita și Ludmila Cucu. Tot anul trecut, am omagiat 30 de ani de activitate pedagogică și dăruire de sine ale doamnelor Vasilcan Viorica și Ceropita Tatiana.

Mulți dintre pedagogii acestei instituții au ajuns la o vârstă când își pot permite cu tot dinadinsul să se bucure pentru sine și pentru succesele sale. Așa conducători, precum Morcov Larisa, Pîslaru Valentina, Albin Valeriu, Scripnic Ludmila, Vasilcan Eduard, au reușit de-a lungul deceniilor și continuă să aprindă în sufletul fiecărui copil bucuria cunoașterii și bucuria creației. Toți discipolii care pășesc pragul acestei instituții  zi de zi sunt trecuți prin știute și neștiute, creație, vis și realitate și de o generație mai tânără de profesori: Moscavciuc Snejana, Plîngău Natalia, Ciornea Constantin.

Cuvintele-cheie ale succesului nostru sunt: „Parteneriatul educațional”. Am reușit să dezvoltăm o colaborare eficientă cu Primăria mun.Edineț, Direcția Educație Edineț, instituțiile de învățământ formal și neformal la nivel raional și republican, precum și cu Centrul republican pentru copii și tineret „ARTICO”.

Un parteneriat benefic se dezvoltă în continuu cu părinții, care sunt implicați nemijlocit în activitățile de zi cu zi și în organizarea activităților cultural-artistice de amploare. Ca argument avem evoluarea în scenă pe parcursul a trei ani de zile a grupei de dansatori „Grația-Seniorii”.

Anul 2021 aduce pentru noi împlinirea a 70 de ani de la fondarea instituției și sperăm să ne aducă noi realizări și noi oportunități pentru toți beneficiarii noștri.

 

P.S. Toată lumina acestor realizări este umbrită de un singur lucru, de pierderea subită a colegei noastre Ludmila Verstivscaia. Aproape patruzeci de ani, zeci de generații au fost atinse de talentul acestui dascăl de excepție. Îi vom lua dragostea de frumos drept exemplu și o vom păstra în amintiri!

Veronica Ciornîi,  director Casa de Creație a Copiilor Edineț, grad managerial II, grad didactic II

Добавить комментарий

X

Pin It on Pinterest

X