Realizarea investiţiillor în raionul Dondușeni pe anul 2020

  Pe parcursul anului 2020, în raionul Donduşeni, valoarea investițiilor în active imobilizate a constituit 46 mil. lei (în preţuri curente). Comparativ cu perioada respectivă a anului precedent acest indicator a marcat o micșorare cu 23%. În scopul sporirii competitivității economiei raionului au fost valorificate importante cheltuieli investiționale în infrastructură, şi anume în gospodăria drumurilor.

 

Pentru reabilitarea rețelei de drumuri, în anul 2020 au fost alocate 27,4 mil lei, iar pentru întreținerea acestora au fost valorificate 19,2 mil lei. Consiliul raional Donduşeni si-a adus contribuţia la realizarea acestor lucrări de proporție cu peste 10, 0 mil lei. Ca rezultat s-a reușit reabilitarea în jur de 24 km de drumuri și căi de acces în 22 localități ale raionului.

În anul curent vom continua lucrările de reabilitare și modernizare a drumurilor din localitățile raionului, în aceste scopuri fiind alocate surse financiare în jur de 14 mil lei.

În vederea dezvoltării unui sistem efectiv al achizițiilor publice s-a efectuat permanent monitorizarea corectitudinii desfășurării proceselor de achiziție publică, ceea ce a contribuit la disciplinarea participării ofertanților la procedurile de achiziție publică.

În acest context se înscriu și investițiile majore de peste 18,0 mil lei direcționate în 12 localități pentru construcţia sistemului de aprovizionare cu apă și canalizare, precum şi în realizarea altor elemente de infrastructura.

O investiţie majoră la compartimentul dat a fost oferit de către Fondul Ecologic Național (FEN) de peste 62,0  la sută,  iar din partea Fondului Național de Dezvoltare Regională (FNDR) au fost alocate surse financiare în jur de 14 la sută din volumul lucrărilor efectuate în cadrul acestor proiecte.

Este un exemplu elocvent ce demonstrează ca există o mulţime de oportunități, atât din partea statului, cât şi din partea donatorilor externi, de a atrage destule surse financiare pentru realizarea multor domenii  investiționale, oferindu-ne posibilități de dezvoltare a localităţilor și creştere a nivelului de trai al cetăţenilor raionului Dondușeni.

În anul curent ne propunem sa întreprindem toate măsurile necesare pentru continuarea lucrărilor de aprovizionare cu apă în cinci localități din raion (satele Briceni, Sudarca, Scăieni, Horodiște, Dondușeni).

Totodată suntem preocupați de identificarea surselor financiare și elaborarea Studiului de Fezabilitate si a proiectului de construcție a sistemului magistral de aprovizionare cu apă din râul Nistru pentru o bună parte din localitățile raionului.

La fel, în acest an se vor depune eforturi şi surse financiare pentru elaborarea  documentației tehnice, precum și  în scopul construcției  sistemelor de canalizare în localitățile raionului (costul estimativ ajungând la 80 mil lei).

De asemenea, ne propunem în perioada imediat următoare crearea Serviciului public de regionalizare a sistemului de Aprovizionare cu Apa și Canalizare în majoritatea localităților din raion. Realizarea cu succes a acestui proces va duce, cu siguranță, la îmbunătățirea eficienței infrastructurii și serviciilor locale de apa și canalizare, care sunt fragmentate și dispersate în prezent, a calitatii și a costurilor accesibile, atragerea investițiilor, realizarea obiectivelor strategice în dezvoltarea armonioasă a comunităţilor locale pe termen lung.

În perioada de raport au fost efectuate lucrări de reparație în 12 gimnazii din localitățile sătești și la două licee din oraș, costul acestor lucrări a constituit mai mult de 4 mil lei.

Au fost renovate și modernizate 20 de grădinițe, unde s-au cheltuit 2,8 mil lei.

Pentru reparații capitale şi curente ale caselor de cultură și bibliotecilor din 8 sate ale raionului s-a alocat peste un milion de lei.

În total, pe parcursul anului 2020, la obiecte de menire social-culturală și administrative s-au valorificat în jur de 12 mil lei. O atenție sporită din partea autorităților publice locale s-a acordat compartimentului iluminării stradale. Astfel, pentru implementarea acestor proiecte de eficiență energetică s-au valorificat 2,8 mil lei, aproximativ 86 la sută din acestea fiind alocate din bugetele primăriilor.

Ca rezultat, în 18 localități ale raionului s-au alocat surse financiare atât pentru inițierea proiectelor de iluminare stradală, cât și pentru efectuarea lucrărilor de reparație și construcție a rețelelor, inclusiv a cablajului și a corpurilor de iluminat.

Oleg Covali, șef Direcție ivestiții, economie, infrastructura și construcții a Consiliului raional Donduşeni

 

 

 

Добавить комментарий

X

Pin It on Pinterest

X