COMISIA RAIONALĂ EXTRAORDINARĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ Situaţia epidemiologică rămâne a fi nefavorabilă în raionul Edineţ

  Hotărâre nr. 40 din 15 martie 2021

 

În temeiul art. 58 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în raionul Edineț, Comisia raională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică rămâne a fi nefavorabilă, fiind determinată de creşterea numărului de îmbolnăviri prin infecţia COVID-19.

Pe parcursul ultimilor două săptămâni au fost înregistrate 419 cazuri noi de infectare cu Covid-19, ceea ce constitue 559,3 la 100.000 populatie (R. Moldova — 533,0). În total, în raion au fost înregistrate 117 decese, inlusiv 2 luni ale anului 2021 – 35, rata de infectare pentru ultimele 14 zile a crescut până la 1,2 (RM – 1,13).

Conform indicatorilor menţionaţi, pe teritoriul raionului Edineț este stabilit în continuare nivelul de alertă “Cod Roşu”.

Sporirea incidenţei, creşterea ratei contagiozităţii şi a numărului de teritorii clasificate în cod rosu de alertă, creşterea numărului formelor grave ale bolii, precum şi a numarului de decese, sporirea ratei de pozitivare a testelor la virusul SARSCoV-2, creşterea numărului de forme asimptomatice, răspândirea comunitară intensă, toate acestea atestă tendinţe de agravare a procesului epidemic al infecţiei cu COVID-19 în raionul Edineț.

 

În temeiul celor mentionate, Comisia raională extraordinară de sănătate publică HOTĂRĂŞTE:

 

 1. Se ia act de informaţia prezentată despre evoluţia situaţiei epidemiologice prin infecţia COVID-19 în raionul Edineț.

Implementarea, la nivelul teritoriului raionului Edineț, a urmatoarelor masuri de prevenire a infectiei COVID-19:

 1. Presedintelui CR Edineț:

1.1 Toate direcţiile şi instituţiile al căror fondator este să îndeplinească prevederile CESP Nr 36 din 16.02.2021.

1.2 De asigurat toate instituţiile şi edificiile din subordine cu dezinfectanţi, măşti de protecţie şi respectarea regimului sanitaro-igienic şi antiepidemic în combaterea infecţiei Covid-19.

1.3 În caz de apariţie a cazului confirmat se vor îndeplini toate măsurile ce se impun la infecţia Covid -19.

 1. Inspectoratul de Poliţie Edineț va asigura:

2.1 Aprobarea graficului săptămânal al echipelor mobile intersectoriale (IP, CSP, ANSA) care vor supraveghea şi monitoriza îndeplinirea măsurilor de prevenire a infecţiei COVID-19 de către comercianţi şi cumpărători/vizitatori în piaţa din or. Edineț şi or. Cupcini, cu aplicarea măsurilor de rigoare ce se impun în cazul depistării încălcărilor.

2.2 Intensificarea măsurilor de supraveghere şi monitorizarea continuă a respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 la obiectivele sociale, unităţile comerciale cu amănuntul, obiectivele de alimentaţie publică, alte spaţii publice.

2.3 A interzice deplasările pe străzi în grupuri nu mai mult de 3 persoane.

2.4 Persoanele adulte de peste 63 ani sa nu părăsească raza domiciliului mai mult de 50 metri (în cazuri excepţionale – deplasare la medic, farmacie) de la ora 10:00 pâna la 13:00.

2.5 Patrularea străzilor şi vor cere respectarea ordinii publice cu toate cerinţele impuse în condiţiile pandemiei.

2.6 Inspectarea tuturor obiectivelor economiei naţionale în verificarea regimului de lucru, îndeplinirea măsurilor ce se impun la infecţia Covid-19.

 

 1. Directia Educaţie CR Edineț se impune:

În funcţie de gradul de alertă atribuit localităţii, organizarea procesului educaţional, în perioada 16 martie -30 martie 2021, se va realiza conform următoarelor scenarii:

— Pentru toate localităţile organizarea procesului educaţional în instituţiile de învăţământ preşcolar se va realiza cu prezenţa fizică a copiilor, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea şi răspândirea COVID -19

1.1 Pentru instituţiile de învăţământ din localităţile în care se atestă gradul de alertă Cod Verde sau Cod Galben (conform anexei 1) — prezenţa fizică a tuturor elevilor şi studenţilor, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea şi răspândirea COVID -19

1.2 Pentru instituţiile de învăţământ din localităţile în care se atestă gradul de alertă Cod Portocaliu (conform anexei 2):

(i) Participarea zilnică a elevilor din învăţământul primar, elevilor din clasele absolvente (a IX-a), cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea şi răspândirea COVID -19.

(ii) Participarea elevilor din celelalte clase în procesul educaţional se va realiza la distanţă.

1.3 Pentru instituţiile de învăţământ din localităţile în care se atestă gradul de alertă Cod Roşu (conform anexei 3):

(i) participarea zilnică a preşcolarilor, elevilor din învăţământul primar

(ii) participarea zilnică a elevilor cu un contingent de 50% din numărul total de elevi din clasele absolvente (a IX-a, XlI-a), cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea şi răspândirea COVID — 19

(iii) Participarea elevilor din celelalte clase în procesul educaţional se va realiza la distanţă.

1.5 Se permite realizarea procesului educaţional cu participarea zilnică a elevilor cu un contingent de 100% din numărul total de elevi din clasele absolvente din următoarele instituţii (conform anexei 4)

 

Anexa 1

1 Gimnaziul Terebna

2 Gimnaziul Corpaci

3 Gimnaziul Rotunda

4 Gimnaziul Chiurt

5 Gimnaziul Hincăuţi

6 Gimnaziul Constantinovca

 

Anexa 2

1 Gimnaziul Hlinaia

2 Gimnaziul Gaşpar

 

Anexa 3

1 Gimnaziul Bădragii Vechi

2 LT “Dimitrie Cantemir”, Edineţ

3 LT “S. Kovalevskaia”, Cupcini

4 Gimnaziul Lopatnic

5 LT “V. Suhomlinski”, Edineţ

6 Gimnaziul Viişoara

7 Gimnaziul Brătuşenii Noi

8 Gimnaziul “V.Stroiescu ”, Brînzeni

9 Gimnaziul “V.Teleuca”, Cepeleuți

10 Gimnaziul l Cuconeştii Noi

11 L .T “Pan Halippa ”, Edineţ

12 Gimnaziul Cupcini

13 Gimnaziul Trinca

14 LT “S. Kovalevskaia”, filiala Stolniceni

15 Gimnaziul Burlăneşti

16 L T “M .Eminescu ”, Edineţ

17 L T Feteşti

18 Gimnaziul Şofrîncani

19 Gimnaziul Edineţ

20 L T Gordineşti

21Gimnaziul Hancăuţi

22 L T “V. Suhomlinski” filiala Goleni

23 Gimnaziul “Mircea Bologa ”, Parcova

24 Gimnaziul Ruseni

25 Gimnaziul “M. Sadoveanu ”, Cupcini

26 Gimnaziul Volodeni

27 L T “V. Topală»

28 Gimnaziul Bădragii Noi

29 Gimnaziul Tîrnova

30 Gimnaziul Brătuşeni

31 Gimnaziul “M. Sadoveanu”, filiala Chetroşica Nouă

32 Şcoala Profesională Cupcini

32 Colegiul Zootehnie Brătuşeni

 

Anexa 4

1 L .T Feteşti, cl.XII-a, 11elevi

2 L .T “V. Topală” Zăbriceni, cl.XII-a, 11 elevi

3 L .T. “S .Kovalevskaia ”, filiala Stolniceni, cl.IX-a, 6 elevi

4 G .Bădragii Vechi, cl.IX-a, 7 elevi

5 G .Brătuşenii Noi, cl.IX-a, 12 elevi

6 G .Cupcin, cl.IX-a, 12 elevi

7 G .Hlinaia, cl.IX-a, 12 elevi

8 G .Lopatnic, cl.IX-a, 14 elevi

9 G .Ruseni, cl.IX-a, 15 elevi

10 G. Viişoara, cl.IX-a, 13 elevi.

 

 1. Se dispune conducătorilor instituţiilor publice şi private stabilirea unui regim flexibil sau special de lucru, cu atragerea la serviciu a personalului strict necesar pentru asigurarea funcţionalităţii instituţiei şi a personalului a cărui activitatenecesită prezenţa obligatorie la serviciu. Pentru personalul a cărui activitate nu necesită prezenţa obligatorie la locul de muncă să fie asigurată munca la distanţă. Pe perioada desfăşurării activităţii prin muncă la domiciliu, salariaţii îşi îndeplinesc atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin. Angajatorul este în drept să verifice activitatea salariatului cu munca la domiciliu.
 2. Autorităţile publice locale, primarii localităţilor raionului:

5.1 vor convoca Comisia situaţii excepţionale în fiecare localitate, cu atenţionarea administratorilor obiectivelor sociale, agenţilor economici, conducătorilor confesiunilor religioase, bisericii, directorilor instituţiilor preşcolare şi preuniversitare despre intensificarea măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.

5.2 vor institui echipe locale care vor supraveghea îndeplinirea măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 de către persoanele fizice şi juridice din localitate, inclusiv la obiectivele sociale, unităţile comerciale cu amănuntul, obiectivele de alimentaţie publică, piaţă, biserică, case de rugăciuni;

5.3 vor intensifica de comun cu autorităţile din domeniul ordinii publice supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, cu sancţionarea persoanelor vinovate;

5.4 vor supraveghea respectarea strictă a următoarelor măsuri de control şi combatere a infecţiei COVID-19:

— interzicerea aflării în locuri publice în grupuri mai mari de 3 persoane, respectarea distanţei sociale/fizice de 1 (unu) meste obligatorie, indiferent de numărul de personae prezente în locurile publice;

— interzicerea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (şaizeci şi trei) ani, în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă, cu excepţia: deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfăşurată la la distanţă, deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; deplasarea pentru asistenţă medicală ce nu poate fi amânată; deplasarea pentru alte motive justificate şi care nu pot fi amânate;

— interzicerea aflării pe terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, zone de agrement;

— respectarea regulilor de igienă a mâinilor;

— respectarea regulilor de igienă respiratorie;

— respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabileşte regimul respectiv;

— monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate;

— purtarea măştilor de protecţie în toate spaţiile publice (de uz comun) deschise şi închise, în special în transportul public. Masca trebuie să acopere gura şi nasul;

respectarea măsurilor de prevenire şi control ale infecţiei COVID-19 de către personal şi călători în transportul public.

 

 1. Directorii întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor, agenţii economici vor asigura:

6.1 intensificarea măsurilor de prevenţie şi control ale infecţiei COVID-19 la locul de muncă;

6.2 monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor (termometria, simptome ale infecţiei respiratorii – tuse, dificultăţi de respiraţie);

6.3 izolarea temporară a angajaţilor suspecţi la infecţia COVID-19 şi solicitarea asistenţei medicale urgente, informarea medicului de familie;

 

7.Instituţiile medico-sanitare publice şi private „Spitalul Raional Edineț”, „Centrul de Sănătate Edineț”, „Centrul de Sănătate Cupcini”, „ AMU Edineț” vor asigura:

7.1 îndreptarea pacienţilor care se află la evidenţă cu boli cronice pentru tratament la IMSP „Spitalul Raional Edineţ”, precum şi a pacienţilor post COVID-19 pentru reabilitare.

7.2 acordarea asistenţei medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiţiei de caz pentru COVID19, indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistentă medicală (asigurate/neasigurate) şi spitalizarea acestora conform documentelor directive în vigoare;

7.3 realizarea strictă a managementului calităţii serviciilor prestate, inclusiv a măsurilor de control al infecţiei COVID-19 în conformitate cu actele normative în vigoare;

7.4 organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor si însoţitorilor în cadrul instituţiei;

7.5 efectuarea triajului şi monitorizarea zilnică la COVID-19 ale pacientului, beneficiarului/însotitorului;

7.6 organizarea şi efectuarea triajului zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru;

7.7asigurarea personalului angajat cu echipament de protecţie conform riscului de expunere;

7.8 monitorizarea utilizării corecte a echipamentului de protecţie;

7.9 asigurarea instituţiei cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena mâinilor şi organizarea măsurilor de curăţare si dezinfectie;

7.10 organizarea instruirii continuă a personalului la locul de muncă privind măsurile de prevenire, control si combatere ale infecţiei cu COVID-19;

7.11 vaccinarea anticovid a tuturor salariatilor din IMSP CS Edineț, IMSP SR Edineț, IMSP CS Cupcini, AMU Edineţ.

8.12 a limita accesul pe teritoriul spitalului a transportului, cu excepţia transportului specializat al AMU,Centrelor Sanatate, IMSP Spitalele Raionale.

7.13 reprofilarea secţiei traumatologie în secţie terapie intensivă pentru bolnavii cu COVID-19 pentru 16 paturi.

7.14 sistarea temporară a activităţii comerciale a magazinului „GrinadoPrim”, amplasat la etajul unu al blocului curativ până la ameliorarea situaţiei epidemiologice.

 

 1. Directorii unităţilor comerciale cu amănuntul, obiectivelor de alimentaţie publică vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri:

8.1 distanţa socială de minim 1 (unu) metru şi acces fluidizat în interior;

8.2 triajul zilnic la începutul turei de lucru al angajaţilor;

8.3 monitorizarea stării de sănătate a angajaţilor pe durata programului de muncă;

8.4 asigurarea personalului cu echipamente de protecţie;

8.5 asigurarea cu dezinfectante pentru mâini la intrare;

8.6 efectuarea obligatorie a termometriei la intrare în unitatea comercială a fiecărui vizitator/cumpărător, cu interzicerea accesului persoanelor cu stare febrilă şi informarea lor despre necesitatea consultării medicului;

8.7accesul vizitatorilor cu măşti în spaţiu închis;

8.8 prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafeţelor, coşurilor, cărucioarelor etc. și asigurarea regimului de curăţare umedă de minimum 3 (trei) ori pe zi;

8.9 aerisirea frecventă a spaţiului, iar în caz de posibilitate – aerisirea permanentă.

8.10 se interzice desfăşurarea activităţilor de deservire în unităţile de alimentaţie publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor) în intervalul orelor 22.00 — 07.00.

 

 1. BTA-12, persoanele fizice şi persoanele juridice care efectuează activităţi de transport rutier de persoane în trafic raional/interraional vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de prevenire şi control ale infecţiei COVID — 19:

9.1 asigurarea protecţiei personalului care efectuează transport rutier si activităţi conexe, prin: (i) echipament de protecţie (măşti, mănuşi); (ii) dezinfectant (pentru mâini şi suprafeţe); (iii) triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru, termometria);

9.2 ajustarea orarului de călătorie şi a numărului de unităţi de transport, după necesitate în orele de vârf;

9.3 automonitorizarea stării de sănătate a personalului pe parcursul zilei de muncă, cu informarea angajatorului;

9.4 limitarea numărului de persoane în transportul feroviar şi rutier în trafic raional şi interraional proporţional numărului de scaune disponibile în mijlocul de transport, iar pentru transportul rutier în trafic local şi municipal în limita a 60% din capacitatea de îmbarcare;

9.5 purtarea obligatorie a măştilor de protecţie pentru conducătorii auto, taxatori şi pasageri, pe parcursul călătoriei;

9.6 respectarea măsurilor de curăţare, dezinfectare a suprafeţelor din autogări şi mijloace de transport public la începutul orelor de lucru, dar şi după fiecare rută/cursă efectuată la staţia terminus;

 

 1. Direcţia Situaţii Excepţionale

va difuza prin inermediul maşinii mobile situaţia în fiecare teritoriu şi măsurile de protecţie anticovid.

 

11 .In dependenta de evaluarea situaţiei epidemiologice în teritoriu măsurile restrictive vor fi revizuite.

 1. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

Prezenta Hotărâre intra in vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficiala a Consiliului Raional Edineț.

Preşedinte al Comisiei, vicepreşedintele raionului Edineț Gheorghe Pulbere

Secretar al Comisiei Vasile Bejenari

Добавить комментарий

X

Pin It on Pinterest

X