Что писали журналы 40 лет назад.

В журнале писателей г. Москвы «Наш современник» №3, за март месяц 1981, известный писатель Владимир Солоухин  писал:

«В ХХ веке для каждого здравомыслящего человека нет сомнений в том, что на свете, во Вселенной, в разнообразии жизни существует высшее разумное начало. Иначе пришлось бы допустить, что такая сложная и точная организация, как цветок (растение), птица, человек, человеческий мозг, наконец, появились в результате случайно-счастливого, слепого и беспрограммного соединения химических элементов, молекул, атомов. Но не могли же сослепу самосконструироваться такие тончайшие и сложнейшие приборы, как почки, сердце, щитовидная железа, барабанная перепонка, глаз, не говоря уже о хромосомах. Все это действует по разумным законам математики, химии, физики. Вопрос состоит не в том, существует ли высший разум, а в том, знает ли он про меня и есть ли ему до меня хоть какое-нибудь дело?» (В. Солоухин «Камешки на ладони»)

 

Ce au scris revistele cu 40 de ani în urmă

În revista scriitorilor din Moscova „Contemporanul nostru” № 3, din luna martie 1981, cunoscutul scriitor rus Vladimir Soloukhin a scris:

«În secolul  XX, pentru orice om cu mintea sănătoasă, nu există nici o îndoială că în lume, în Univers, în diferite forme ale vieții., există un suprem început înţălept. De altfel am fi nevoiţi să permitem că aşa existentă si complecată structură precum este floarea (plantă),  pasărea, omul şi creierul omului în cele din urmă au apărut datorită rezultatului întâmplător, fericit şi neprogramat a unirii moleculelor chimice şi a atomilor.

Dar nu s-a putut ca orbeşte singure să se construiască aşa exacte şi complicate organe, precum sunt: inima, rarunchii, glanda feroidă,timpanele de la urechi, ochii, ne mai vorbind de hromosomi. Toate aceste organel ucrează conform legilor  înţălepte a matematicii, fizicei şi chimiei. Întrebarea nu constă în aceia: «Există oare el?» dar constă înaltă. Ştie el despre mine şi are oare el faţă de mine vre-o lucrare oricare?» (V. Soloukhin „Pietricele în palmă”)

 

Tradus şi prigătit Costică Gronic

 

Добавить комментарий

X

Pin It on Pinterest

X