Consiliul raional Briceni in actiune

  Toată viata ati lucrat în economia de producere, aveti aproape un an de cînd sunteti ales presedinte al raionului Briceni

 

— Care este diferenta dintre un  conducător de intreprindere si administratorul nr.1 al unui raion?

— În principu mare diferentă în administrare nu este, în afară de faptul că volumele sunt mai mari si spre deosebire de producere, unde toate actiunile sunt orientate doar la obtinerea unor performante de producere, aici, la Consiliul raional spectrul activitătilor este cu mult mai larg, cuprinde toate domeniile vietii si ne axăm foarte mult pe sfera socială, grijă de fiecare locuitor al raionului.

 

— V-ati acomodat în fotoliul de Presedinte, se are în vedere că sunteti un Presedinte al tuturor celor peste 70 mii de locuitori ai raionului?

— Apriori, fotoliul de Presedinte nu este unul comod. El este eligibil pe o anumită durată si unica solutie normală de a te mentine în el măcar pe parcursul unei legislaturi – este să reusesti să corespunzi acelor doleante, probleme, solicitări, nevoi, care se impun la moment si care le asteaptă de la noi populatia.

Da, o dată cu finalizarea alegerilor, Presedintele în mod automat si de la sine înteles, devine conducătorul întregului raion.

 

— Cum a apreciat familia d-voastră alegerea în functia dată? Pe timpuri era principiul ”Partia scazala – nado, cilen partii  otvetil – esti”?

— Eu personal, practic, din tinerete am detinut diferite functii de conducere, asa că familia este obitnuită cu aceasta si a reactionat normal. Cât priveste principiile partidului care m-a înaintat, cred că ar fi mai indicat să discutati cu unul din secretarii de partid, care v-ar putea da mai multe detalii.

 

Raionul Briceni tot timpul a fost în Republică un raion, cu o economie puternică, cu o structură socială mai dezvoltată decît alte raioane.

 

— Cum apreciati astăzi aceste două directii de dezvoltare si care sunt prioritătile de bază în planul de activitate a administratiei Dvoastră?

— Raionul Briceni, fiind un raion agrar bine dezvoltat, necesită si sectii de prelucrare a produselor agroalimentare ce va da posibilitate agentilor economici să prelucreze fructele si legumele cu realizarea acestora pe piata internă cît si externă.

Ca o prioritate de bază a raionului este dezvoltarea pomiculturii, prin urmare tindem spre mărirea suprafetelor livezilor intensive cu irigare si modernizarea în totalmente a ramurii date.

 

— Avînd în vedere că raionul e agrar, ca si majoritatea raioanelor din R. Moldova, care este ponderea în agricultură si industrie, ceea ce a mai rămas după destrămarea US?

— Mostenită de la Uniunea Sovietică, mai avem doar fabrica de conserve ”Servest-Agro” din satul Corjeuti, specializată în producerea diverselor  tipuri de conserve. În ultimii ani, se observă o tendintă de reanimare a industriei prelucrătoare în raion, cu deschiderea a noilor întreprinderi care se ocupă cu fabricarea mobilei, prelucrarea fructelor, produselor de panificatie etc.

 

— Puteti numi vreo cîteva gospodării, care cu succes îsi îndeplinesc functia de stăpîn al pămîntului. Cu ce se ocupă, roada, cota lor în impozitul anual al raionului?

— Practic toti cei ce muncesc în sectorul agrar sînt stăpîni ai pămintului.Doar prin vocatie,muncă si dragoste poti obtine rezultatele dorite.

Datorită lor s-a dezvoltat mult sectorul agrar si s-au făcut  mari investiţii: s-au plantat livezi intensive,s-au instalat sisteme de irigare şi antigrindină,s-au construit frigidere,depozite,s-au instalat linii de sortare şi ambalare a fructelor si legumelor,s-a procurat tehnică agricolă,s-au implimentat tehnologii noi de prelucrare a solului si de cultivare a culturilor agricole.

La producerea fructelor cele mai bune rezultate sînt in întreprinderile: SRL Colicăutanul, cond.Lupu Mihail, SRL Agrodenidan, cond.Vornices Aliona, SRL Pimpinela, cond Blajin Mircea, SRL Agro Product, cond.Gamureac Vlad, SRL Viorix Agro, cond Orlovschi Viorel,

SRL Vicmar Agro,cond.Dvorschi Petru,dar si în Gospodăriile tărănesti conduse de Stînca Visile, Gaidei Evghenii, Stînca Victoria.

La producerea legumelor an de an rezultate frumoase obtin: SRL Arman Plant, cond Armanu Ion, SRL Danistas Plant, cond Baesu Viorel, SRL Servest Agro, cond Zosim Serghei, SRL Paraschino,cond. Danilov Nicolai, dar si multi alti fermieri din toate  localitătile  raionului.

Vreau să mentionez si pe cei ce produc grîu, soia, porumb,floarea soarelui: SRL Cariopsa, cond Bobutac Daniel, CA Balasinord, cond.Cucereavîi Ilie, SRL Dimilita Rex, cond.Jeleznîi Vadim, SRL Largo Terra, cond.Tabarcea Roman, SRL Agroiucor, cond Sîtari Valeriu,

SRL Bonistica, cond.Loboico Andrei, SRL Duval, cond Duca Valeriu, SRL Muncel Agro, cond Stînca Vasile.

 

— Sunt întreprinderi de care s-ar spune că reprezintă industria în raionul Briceni?

— Complexul industrial încadrează în activităţi diverse întreprinderi industriale din diferite domenii ramurale.  Două din aceste întreprinderi activează în domeniul industriei extractive si de prelucrare:

— SRL ”Knauf — ghips” – producător si furnizor de roci calcaroase sparte sau concasate, piatră si pietris, spartură de piatră si bala.

— S.A. ”Calcar” – directia principală a companiei este valorificarea de cariere deschise la depozite minerale, cu prelucrarea ulterioară a rocilor minerale pentru a obtine piatră concasată, nisip de calcar, moloz de calcar si calcar pentru diferite destinatii (producerea zahărului, industria sticlei, industria metalurgică.

— SRL ”Tadic” – fabricarea tiglei metalice din Briceni.

— SRL  ”Servest-Agro” din satul Corjeuti, specializată în producerea diverselor  tipuri de conserve. Asortimentul de productie este încadrat în  11 varietăti.

— SRL ”Viva-Igna” din Grimăncăuti –  producerea sucurilor de mere.

— SRL ”Pimpinela” – prelucrarea de nuci.

În raion activează, cu un asortiment bogat de producеie, 4 întreprinderi de panificatie: ÎI ”VVV-Marchitan” , s.Corjeuеi, SRL ”Venita”, or.Lipcani, ÎI ”Mihaela Mihai”, or.Briceni, ÎI ”Gorodinschii”, or.Briceni.

De cîеiva ani activează si 2 întreprinderi din domeniul industriei usoare de prelucrare a textilelor:

— ”APM Automotive Protection” — fabricarea huselor pentru automobile.

— SRL ”Floreana Fashion” —  fabricarea îmbrăcămintei pentru copii.

 

— Când ati devenit Presedinte de raion ati făcut mari modificări în structura cadrelor la Consiliului raional? Daca da – de ce? Daca nu – de ce?

— Întotdeauna în viată m-am condus după principiul profesionalismului. N-am făcut exceptie nici în calitatea mea de Presedinte al raionului, privind politica de cadre. Practic în componenta de cadre a Consiliului raional, s-au schimbat doar Presedintele si Vicepresedintii. În rest, functionarii onesti, care îsi cunosc si exercită bine atributiile au rămas în functii. Cu unele mici exceptii. Cei care au dorit să plece, au plecat. Careva presiuni pe motive politice, s-au nustiu mai ce altceva, nu s-au făcut. Si în continuare, criteriul principal la selectarea si promovarea cadrelor, rămâne a fi profesionalismul.

 

— Care este corelatia Consliului raional cu organizatiile mass-media? Televiziune, radio, presa periodică?

— Conform Legislatiei în vigoare, activitatea Administratiei Publice Locale este una transparentă si noi  nu facem exceptie la acest capitol. Absolut, dar absolut toate deciziile importante pentru viata locuitorilor raionului sunt votate de consilieri numai după o procedură de audieri publice, publicare în pagina oficială a Consiliului raional în internet, ziarul raional ”Meleag Natal” si alte mijloace mass-media. Drept dovadă a faptului că suntem deschisi spre dialog, este si prezentul interviu.

 

— Care sunt căile de informare a populatiei despre activitatea Consiliului raional? Mass-media.

— În afară de mass-media, în fiecare zi de luni si vineri, efectuăm audienta cetătenilor unde ascultăm doleantele si problemele lor si încercăm să le solutionăm, practic în fiecare zi, atât eu personal, cât si vicepresedintii ne deplasăm în localitătile raionului unde ne întâlnim cu colectivele de agricultori, constructori, profesori, medici etc. Aceste întâlniri ne îmbogătesc reciproc. Noi auzim problemele existente în teritoriu si le căutăm solutii. Cetătenii sunt informati din prima sursă despre cele întreprinse de noi.

 

— Cîte proiecte, si care-s ele – directia – sunt finantate din bugetul local, cîte din bugetul republican?

— Ceea ce tine de proiecte, mentionăm că pentru anul 2020, din Bugetul de Stat au fost alocate raionului Briceni 3564200 lei pentru reparatii capitale, iluminare stradală si amenajarea teritoriului.

Deasemenea, au fost alocate în total 26218200 lei din bugetul de Stat la reparatia drumurilor locale din raion. Din suma totală, s-au alocat 1766100 lei – Consiliului raional si 8557100 lei – primăriilor din raion.

Pe parcursul anului 2020, primăriile din raion beneficiază de Programul Republican ”Drumuri bune pentru toti” în cadrul căruia a fost alocată pentru raionul Briceni suma de 30140000 lei pentru constructia drumurilor.

La moment este în proces de implementare proiectul privind creacea Platformei Industriale Multifunctionale Briceni, ce va da posibilitate de a crea locuri de muncă si atragerea investitiilor.

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale si Mediului a lansat un nou concurs pentru proiecte de dezvoltare regională, ce vor fi finantate din Fondul National pentru Dezvoltare Regională (FNDR), în perioada 2021-2023, unde raionul Briceni va înainta proiecte în dezvoltarea antreprenoriatului, alimentarea cu apă, canalizare si dezvoltarea infrastructurii turismului.

 

— Mâine, poimâine, vine 1 septembrie, sunt gata institutiile de învătămînt pentru primirea învătăceilor si grădinitele de copii?

— A fost instituită comisia raională pentru stabilirea nivelului de pregătire a institutiilor de învătămînt din raion către noul an de studii 2020-2021, care se deplasează prin toate institutiile de învătămînt din raion în scopul evaluării nivelului de pregătire către noul an de studii.

Preventiv, putem spune că institutiile sunt gata către noul an de studii, nu la 100%, desigur, deoarece mai rămîne multe de făcut si de investit pentru copii – viitorul raionului si a tării.

 

— S-a terminat recoltarea grăunțoaselor din prima grupă. Chiar si în conditii dificile – seceta, îngheturi, cum s-au isprăvit plugarii briceneni cu recoltarea? Se spune că toamna se numără bobocii, care sunt rezultatele? Au asigurat cantitatea necesară de grăuntoase – pentru a spune – securitatea alimentară a locuitorilor raionului e asigurată?

— Culturile de I grupă au fost cultivate pe suprafata de 8320 ha.

Grîul,orzul şi rapiţa de toamnă au avut de suferit din cauza secetei hidrologice din toamnă-iarnă,dar datorită faptului că au fost întroduse îngrăşăminte minerale la timp,dar şi a precipitaţiilor din primăvară-vară situaţia s-a ameliorat,dar totuti roada a fost compromisă si nu am obtinut rezultatele prognozate.

De pe suprafata de 480 hectare s-au recoltat 1824 tone orz de toamnă,rodnicia fiind de 3,8 t/ha.

Orzul de primăvară a fost recoltat de pe suprafata de 740 hectare,rodnicia medie la hectar fiind de 3,2 tone.

Cultura de bază — grîul de toamnă de pe suprafata de 6420 ha au fost recoltate 21828 tone, rodnicia fiind de 3,4 t/ha.

De obicei producătorii agricoli din raion cultivă grîul pentru a se achita cu cotasii pentru arenda terenurilor agricole si pentru formarea fondului semincer,iar dacă roada este bună surplusul este comercializat.

Cantitatea recoltată e suficientă  pentru a asigura securitatea alimentară a populatiei din raion.

Sperăm  la o roadă bună si a  culturilor din grupa II, care ocupă suprafata de 25688 hectare. Dar factorul decisiv  rămîne a fi conditiile climaterice, pe care mizăm mult.

 

— Se apropie sărbătorile nationale de la sfîrsitul lui august – Ziua Independentei si Limba Noastră, ce le-ati dori Dvoastră locuitorilor Republicii Moldova în ajunul acestor sărbători?

— Ziua Independentei a pus bazele statalitătii Republicii Moldova, suveranitătii ei. Si din aceste considerente, este principala sărbătoare a noatsră. Este de datoria noastră a tuturor, celor care ne considerăm patrioți ai acestui stat, să o cinstim pe măsură.

Cu ocazia apropiatelor sărbători – Ziua Independentei si Limba Noastră, Vă doresc tuturor sănătate, pace, bunăstare si prosperitate pentru întreaga tară.

Ion Balta

 

Добавить комментарий

X

Pin It on Pinterest

X