Comisia Raională Extraordinară de Sănătate Publică, Şedinţa ordinară din 30 septembrie 2020

   La 30 septembrie 2020 a avut loc şedinţa ordinară a CRESP la care sa precăutat situaţia epidemiologică din teritoriul republicii şi a raionului Edineţ care la moment este stabilită ca nefavorabilă, fiind determinată în principal de tendinţele negative majore atestate în anumite unităţi administrativ-teritoriale ale raionului . S-au expus părerile atît membrii comisiei cît şi primarii şi agenţii economici invitaţi la şedinţă, sa analizat detaliat toate cauzele ce au provocat şi au adus la situaţia sanitaro-epidemiologică respectivă, complicată. În baza acestei analize şi a Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare e Sănătate Publică nr.33 din 28.09.2020, în scopul sporirii randamentului măsurilor aplicate de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, precum şi a eficienţei gestionării resurselor , Comisia raională extraordinară de sănătate publică a primit Hotărîrea nr.25 din 30 septembrie 2020.

Conţinutul Hotărîrea nr.25 din 30 septembrie 2020, a Hotărârii Comisiei Naţionale Extraordinare e Sănătate Publică nr.33 din 28.09.2020 şi privind indicatorii,  pragurile  de  alertă  și  nivelurile  de  risc  de  ajustare  a măsurilor  de  prevenire,  răspuns  și  control la  nivel de teritoriu le puteţi accesa mai jos.

 

Hotărârea nr. 33 din 28.09.2020 a Comisiei naționale extraordinare pentru sănătate publică, inclusiv gradul de alertă pe unități administrativ-teritoriale.

 

Planul de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19). Versiunea 2. 

 

Comisia Raională  Extraordinară de Sănătate Publică

Hotărîrea nr. 25 din 30 septembrie 2020

 

în temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice, Comisia raională extraordinară de sănătate publică constată că situaţia epidemiologică este nefavorabilă, fiind determinată în principal de tendinţele negative majore atestate în anumite unităţi administrativ-teritoriale ale raionului . în scopul sporirii randamentului măsurilor aplicate de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, precum şi a eficienţei gestionării resurselor , Comisia raională extraordinară de sănătate publică: HOTĂRĂŞTE:

 1. Se abrogă, începând cu 1 octombrie 2020, Hotărârea nr. 10 din 02 iunie 2020 a Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică.
 2. Se instituie, începând cu 1 octombrie 2020, stare de urgenţă în sănătate publică în unităţile administrativ-teritoriale pentru care a fost stabilit gradul de alertă „Cod Roşu”, conform Anexei nr. 1, în baza indicatorilor nivelului de risc al transmiterii virusului SARS-CoV-2, prezentaţi de către Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică.
 3. Comisia teritorială extraordinară de sănătate publică va institui măsurile de sănătate publică conform Planului de pregătire şi răspuns la infecţia cuCoronavirus de tip nou (COVID-19) – Versiunea 2, în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat.
 4. Ajustarea (înăsprirea/relaxarea) măsurilor de sănătate publică, ce vizează activitatea instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medico-sanitare, instituţiilor de prestare a serviciilor publice, instituţiilor de ordine publică, a agenţilor economici, birourilor electorale şi a secţiilor de votare, vor fi coordonate în prealabil cu Comisia raională extraordinara de sănătate publică.
 5. Se stabilesc măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, aplicabile la nivel raional , conform Anexei nr. 2. Măsurile urmează a fi ajustate de către Comisia raională extraordinară de sănătate publică în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice.
 6. Se solicită Inspectoratului de Poliție să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.

6.1 De creat grupe mobile de patrulare de comun cu APL care vor asigura controlul respectării măsurilor de restricție de către cetățeni.

6.2 Insectoratul de Poliție Edineț în comun cu ANSA și CSP vor efectua controale inopinate la întreprinderile economiei naționale întru verificarea corectitudinii îndeplinirii măsurilor de combatere a infecției COVID-19 , deasemenea dotarea acestora cu măști , mănuți , dezinfectanți pe bază de alcool , preparate biodistructive , etc.cu informarea Președintelui CESP despre situația creată.

 1. Hotărîrile Comisiei raionale  extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
 2. Comisia teritorială extraordinară de sănătate publică va asigura revizuirea tuturor hotărîrilor/dispoziţiilor aprobate, aducându-le în concordanţă cu Hotărîrile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică a Republicii Moldova.
 3. Se recomandă reprezentanţilor mass-media , DSE mun. Edineț de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID- 19 prin intermediul mașinei cu amplificator audio , repartizarea pliantelor de către angajații tuturor instituțiilor (Piață , Direcția Educație , Inspectoratul de Poliție ,CSP ) privind măsurile de prevenire și control a infecției COVID-19.
 4. Direcția Educație  va monitoriza și informa Centrul de Sănătate Publică  Edineț și Comisia Extraordinară de Sănătate Publică privind situația epidemiologică la COVID -19 instituțiile de educație .
 5. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta Hotărîre constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate
 6. Se aprobă Planul de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) – Versiunea 2, aprobat prin Hotărîrea nr. 25 din 30 septembrie 2020, elaborat în baza recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a strategiilor de evaluare şi management al riscului, în scopul asigurării eficienţei şi flexibilităţii măsurilor de sănătate publică şi sociale aplicate.
 7. Prezenta Hotărîre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina oficială a Consiliului raional.

 

Măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, aplicabile la nivel raional:

 

1.Măsuri restrictive generale:

1.1. Interzicerea aflării în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane. Respectarea distanţei sociale/fizice de 1 (unu) metru rămâne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice.

1.2. Interzicerea aflării persoanelor în vârstă de peste 63 (şaizeci şi trei) ani, în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă, cu excepţia: (i) deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfăşurată la distanţă, (ii) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare; (iii) deplasarea pentru asistenţă medicală, ce nu poate fi amînată; (iv) deplasarea pentru alte motive justificate şi care nu pot fi amînate.

1.3. Interzicerea aflării pe terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de distracţii şi zone de agrement.

1.4. Interzicerea desfăşurării activităţilor, cu prezenţa spectatorilor, în incinta cinematografelor.

2.Autorităţile administraţiei autorităţile publice locale,toate persoanele juridice de drept public şi de drept privat înregistrate înteritoriul raionului, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, precum şi toţi cetăţenii şi alte persoane fizice aflate pe teritoriul raionului vor asigura respectarea strictă a următoarelor măsuri de control şi combatere a infecţiei COVID-19:

2.1. respectarea distanţei sociale între persoane de minim 1 (unu) metru, cu excepţia cazurilor când, prin prevederi speciale, se stabileşte respectarea unei distanţe mai mari între persoane sau în cazul regulilor de transportare a persoanelor în transportul public;

2.2. respectarea regulilor de igienă a mâinilor;

2.3. respectarea regulilor de igienă respiratorie;

2.4. respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabileşte regimul respectiv;

2.5. respectarea măsurilor impuse de autorităţi de către persoanele fizice şi juridice care se află în teritoriile sau instituţiile cu regim de carantină;

2.6. monitorizarea personală de fiecare persoană fizică a stării de sănătate;

2.7. purtarea măştilor în transportul public, spaţiile comerciale şi spaţii publice închise , recoltarea roadei în situaţia în care nu poate fi respectată distanţa socială/fizică. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.

 

 

Добавить комментарий

X

Pin It on Pinterest

X