Interviului cu președintele raionului Edinet, d-nul Nicolaie Melnic

  — Degrabă o să fie un an de când ați fost ales președintele raionului Edineț. E o funcție de răspundere mare. Sunteți o persoană publică, numarul unu în raion.

Ați intrat în esența funcției pe care o dețineți?

La moment sunteți președintele tuturor alegătorilor din raion, practica de lucru în trecut, practica anilor pe care îi aveți în spate vă permite să țineți piept problemelor din raion, din fiecare sat și fiecare cetățean?

— Când am fost ales ca președinte al Consiliului Raional Edineț, mi-am pus ca scop să formez o echipă de profesioniști, cu care să rezolv problemele economice și sociale în teritoriu. Pentru mine și pentru colegii mei cel mai important este de a respecta regulamentul privind constituirea și funcția Consiliului Raional în conformitate cu cerințele Constituției Republicii Moldova.

Practica de muncă pe care am căpătat-o pe parcursul vieții, mi-a permis ca în scurt timp să intru în esența funcției de președinte al Consiliului Raional și să-mi asum responsabilitatea pentru activitatea și hotărârile primite.

 

Echipa pe care ați format-o, adjuncții D-ră, șefii de direcții – fac față provocărilor zilei de azi?

Aţi început activitatea de preşedinte într-o perioadă când la prblemele care erau a mai apărut şi criza cu pandemia COVID-19”. La timp s-au luat măsurile necesare în perioada stării excepţionale în raion?

Subdiviziunile Consiliului Raional, şefii de direcţii, primăriile din raion operativ au reacţionat la cererile Comisiei de Stare Excepţională? Puteţi oferi nişte exemple mai concrete?

Se înţelege că hotărârile care se primesc astăzi la administraţia Consiliului Raional sunt hotărâri colective, a unei echipe. Dar au fost situaţii când după părerea şi decizia D-vstră personală s-a primit o hotărâre ca preşedinte de raion, la problemele discutate colectiv? Care au fost aceste cazuri?

— Cu părere de rău activitatea ca preşedinte al raionului am început-o în condiţii mai dificile. La problemele şi sarcinile pe care le-am tratat în rezolvarea problemelor sociale, amenajarea şi repararea drumurilor, asigurarea satelor cu apă potabilă, construcţia apeductelor în localităţile raionului, problemele migraţiei, a apărut una din cele mai mari probleme legate de sănătatea cetăţenilor – pandemia „COVID-19”.

La poziţia dată în raion am luat măsuri de urgenţă de efectuare a controlului asupra răspândirii pandemiei. Urgent s-a luat hotărârea de a crea în raion Comisia Raională Extraordinară de Sănătate Publică. Funcţia principală constă în preluarea controlului răspândirii COVID-19 în localităţile din raion şi s-au trasat măsuri de lichidare a focarelor infecţiei, pregătirea în mod de urgenţă a locurilor din spitalul raional pentru cei infectaţi.

Practic, operativ au lucrat direcţiile de bază a Consiliului Raional, în special Direcţia Educaţie a Consiliului Raional, unde s-a luat luat măsuri stricte de securitate a copiilor în grădiniţe, a elevilor în gimnazii şi licee.

Prompt au reacţionat în teritoriu administraţiile autorităţilor publice locale. Însă cu părere de rău, în timp de şapte luni de luptă cu pandemia situaţia epidemiologică în Raionul Edineţ este nefavorabilă.

Eu toată viaţa am lucrat cu oamenii, am fost permanent în colectiv de specialişti. Devenind preşedinte al raionului, am venit într-un colectiv, care de mai mulţi ani activează aici, au o activitate de peste 20 ani, sunt buni administratori, specialişti în domeniul de care răspund.

Toate hotărîrile şi mai ales cele mai dificile, pe care nu este atât de uşor s-o primeşti sunt discutate, se analizează pro şi contra, şi numai atunci e primită decizia – o hotărâre colectivă. Materialele administraţiei preşedintelui sunt pregătite de către lucrători aparatului care au şi o pregătire teoretică, juridică şi de viaţă, de mulţi ani activează în acest colectiv. Aş dori să aduc la cunoştinţă numele colegilor mei, care nu se socot cu timpul de muncă, dar mereu sunt la datorie. Printre ei: Ion Samson – secretarul consiliului raional; Lîsîi Lilia – specialist principal achiziţii publice; Lilia Fulga-Andriescu – Specialist principal, secţia raională cultură; Petru Plescan – şef secţie administraţie publică; Grigirieva Ecaterina – specialist principal, serviciul juridic; Ala Ogordnic – colegii spun că de când e clădirea, ea tot lucrează aici. Desigur şi adjuncţii preşedintelui – Gheorghe Pulbere, Iurii Garas care nu un an, îşi depun toate eforturile pentru rezolvarea problemelor raionului Edineţ şi localităţilor din teritoriu. E nou venit în aparat vicepreşedinte Ion Nistor, care e responsabil de educație și probleme sociale.

 

După teritoriu, număr de populaţie, volumul de producţi, raionul Edineţ tot timpul a făcut faţă sarcinilor care stăteau în faţa producătorilor agricoli, întreprinderilor de prelucrare, etc.

Care sunt direcţiile de bază în activitatea plugarilor din raion? Oferiţi vă rog nişte exemple concrete unde în localităţile din raion datorită specialiştilor din ramură au rămas, având unele modificări juridice, terenuri consolidate? Create locuri de muncă la sate?

Cu ce se laudă la moment lucrătorii din sistemul agricol? Se zice … că toamna se numără bobocii”. Care sunt rezultatele agricultorilor?

Cel mai important este că pâinea stă tot timpul în capul mesei, după recoltarea cerealelor din prima grupă e destul grâu în raion ca să fie asigurată securitatea alimentară a populaţiei? Care e cantitatea de cereale colectată, cât s-a strâns pe hectar? Grâu, secară, orz, etc. Care din gospodării au căpătat rezultate mai bune?Daţi vreo citeva exemple?

— Cu părere de rău situaţia agriculturii din raion şi în toamna anului trecut din cauză umedităţii joase în sol, seceta din 2020 care după comparaţie a fost la fel ca şi cea din 1947 a afectat foarte serios lanurile de cereale, pomi fructifieri, pomuşoarele. Dar plugarii din raion au făcut faţă provocării naturii şi chiar în condiţii dificile în ambare s-au depozitat 183249 tone de grâu, la fiecare hectar s-a căpătat 21,9 centnere, 28 de hectare au fost compromise din cauza secetei, orz de toamna 17 279 tone, orz de primăvară  4 847 tone. De pe suprafaţa de 1230 ha s-a căpătat 23,2 centnere/ha, s-au depozitat 27375 tone – rapiță.

Mazăre verde şi mazere boabe s-a recoltat 21202 tone. Legume în câmp protejat s-au căpătat: roşii – 52710 kg, ardei dulci – 174522kg, castraveţi – 38100kg. Legume în câmp deschis s-au plantat şi semănat  329 ha, la moment recoltarea continuă. În raion s-a produs 5231 t – cireşe, 14766 t- prune. La moment are loc recoltarea merelor, se finalizează recoltarea porumbului, sveclei de zahăr.

Printre gospodăriile din raion, care au căpătat rezultate bune la culturile de grupa I sunt:  SRL „Civa Agro” administrator Veaceslav Ciornîi – Cupcini; SRL „Albenii Agro” administrator Aurel Bradu – Fîntîna Albă; SRL „Demetras-Prim” administrator Valeriu Popuşoi – Edineţ, SRL „Vilora VS” administrator Victor Bajereanu – s. Stolniceni; SRL „Panaxorium” CN  administrator Nicolae Ciobiac — s. Bădragii Vechi şi mulţi alţii, care în 2020 au depus un efort enorm de a colecta piînea noastră cea de toate zilelel şi a pune bazele securitătţii alimentare a populaţiei din raion.

După lichidarea gospodăriilor agricole, care a fost efectuată în Republica Moldova cu ajutorul „Programei Pământ” subvenţionată de către guvernul SUA, unde strict se respectă asolamentul, specialiştii din gospodării la timp efectuau toate lucrările agricole, există mai nu în fiecare subdiviziune un sistem de irigaţie, astăzi în sate pamântul e parcelat, sunt cazuri când ramâne pârloagă, n-are cine îl prelucra.

S-a depus mult efort de către agenţii economici din agricultură de a consolida pământul, de a crea noi locuri de muncă la sate, poate nu chiar atât de multe, dar există. Peste o mie de hectare de la cotaşi sunt concentrate teren agricol în SRL „Civa Agro” din Cupcini, SRL „Panaxorium”CN  Badragii Vechi, SRL „Vatrom Agro” dispune de 1723 ha, Colegiul Zootehnic Brătuşeni de 1588 ha şi alţii, unde se poate strict de respectat toate procedeele tehnologice la creşterea producţiei.

 

Care întreprinderi azi reprezintă ramura de prelucrare a legumelor, fructelor? Care sunt relaţiile Consiliului Raional şi administraţia acestor întreprinderi?

— La momentul de faţă în raion sunt două mari companii de prelucrare a fructelor şi legumelor ÎS „Natura Bravo” din Cupcini construită la începutul anilor 1970 şi o întreprindere de producţie a sucului concentrat din mere – TB „Fruit”. Ambele intreprinderi sunt orientate spre exportul producţiei.

Mai este o fabrică de conserve din legume şi fructe la SRL „Rodos – Prim” din s. Trinca, care îşi prelucrează propria producţie agricolă. Activ e încadrat în procesul de prelucrare a svecle de zahăr ÎCS «Moldova Zahăr» SRL.

 

Câteodată este uşor să te implici până peste cap. Descrieţi când a trebuit să cereţi ajutor în cadrul unor hotărâri sau a unui proiect.

— Când s-a început pandemia COVID-19  IMSP „Spitalul Raional Edineţ „ nu era aprovizionat complet cu dezinfectanţi şi echipament de protecţie pentru medici. Atunci în situaţia creată am fost nevoit să apelez la Ministerul de Ramură, care în scurt timp a asigurat Spitalul Raional cu cele necesare.

 

S-a întâmplat, ca unui colaborator, care nu-şi îndeplinea până la capăt munca să-i faceţi observaţie, s-au chemat la covor cum se spune? Subalternul a luat măsuri de a se schimba?

— Nu greşeşte numai acel ce nu munceşte. Mai ales în ziua de azi, când fiecare pas făcut, fiecare cuvânt spus poate fi analizat, intrepretat şi folosit împotriva ta. Majoritatea colaboratorilor din direcţiile şi secţiile Consiliului Raional au o practică de muncă de mai mulţi ani, o experienţă de activitate în domeniul de care răspund. În acest context fiecare dă dovadă de maturitate civică şi lucrul acesta este esenţial.

Am venit la conducerea raionului când practic au început să fie şterse urmele aşa numitei perioadei de tranzacţie, marcată prin scăderea liberă în haos. Raionul ca şi cum o rupe definitiv cu trecutul. Încep să fie implementate materiale, tehnici şi tehnologii noi, care dau un impuls la dezvoltarea economiei şi rezolvarea pas cu pas a mai multor probleme sociale.

 

Domnule preşedinte – la întilnire cu conducătorii întreprinderilor şi organizaţiilor, în discuţii cu alegătorii, care întrebări vi se pun cel mai des legate de probleme economice, sociale, politică, activitatea partidelor, etc. ?

— Întîlnirile din teritoriu cu locuitorii satelor şi comunelor oferă administraţiei Consiliului Raional informaţii utile de activitate. Se ridică zeci de întrebări referitor la dezvolatrea economică a raionului, atragerea investiţiilor, rezolvarea problemelor sociale.

În acest context suntem permanent în căutarea noilor surse, mai ales pentru infrastructura socială. Reparaţia cosmetică şi capitală a instituţiilor de învăţământ, asigurarea şcolilor şi grădiniţelor cu căldură şi apă potabilă. La fel şi în medicină s-au investit milioane de lei.

Anul 2020 a fost un an de demarare a unui proiect privind valorificarea surselor băneşti în scopul întreţinerii infrastructurii drumurilor publice locale gestionate de Consiliul Raional Edineţ.

S-au efectuat lucrări de plombare a gropilor, tratament bituminos pe drumurile din satele: Tîrnova, Burlăneşti, Viişoara, Chetroşica Nouă, Gaşpar, drumul de acces spre Hlinaia, Gordineşti Noi şi alte direcţii.

Către începutul lui august 2020 valorificarea surselor băneşti alocate constituie peste şapte milioane de lei sau 64% din valoarea totală a contractului de antrepriză. Lucrările de reparaţie a drumurilor continuă şi sperăm la valorificarea totală a sumei acordate pentru acest proiect.

Încercăm să facem faţă cerinţelor populaţiei de a schimba imaginea satelor nostre. De a avea drumuri bune, trotuoare, grădiniţe şi şcoli frumoase, asistenţă medicală la timp, centre comerciale, terenuri de joacă pentru copii, asigurare cu gaze naturale, apă şi canalizare.

Sunt în stadiu de derulare în mai multe sate proiectele de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare în satele: Lopatnic, Burlăneşti, Tîrnova, Zăbriceni, Viişoara, Brătuşeni.

Este prevăzut un proiect de îmbunătăţire cu apă şi sanitaţie în mun. Edineţ – suma căruia constituie peste 50 mln lei.

Ne dorim ca locuitorii satelor, ca şi cei de la oraş să aibă condiţii bune de trai, căldură în case, apă rece şi caldă la robinet, drumuri bune. Şi la ţară să fie o infrastructură, care ar corespunde zilei de azi. Să depunem toate eforturile ca să stopăm migraţia, să crească natalitatea, în fiecare săptămână să avem la sate nunţi, botezuri. Să ne mândrim cu patria mea, cu baştina, cu ţara. O să ne străduim ca în fiecare sat să avem cantină socială, să avem grijă de cei mai slabi ca noi, de buneii şi bunicuţele noastre, care au rămas singuratici, şi astăzi  n-are cine să le aducă o căldare de apă sau să-i aprindă focul în sobă.

 

Dacă aţi avea posibilitatea să vă întîlniţi cu toţi locuitorii raionului concomitent ce le-aţi ura?

— Doresc locuitorilor raionului Edineţ multă sănătate, fericire, creativitate, noi iniţiative şi performanţe. Fie ca planurile pe care le are fiecare să se realizeze şi să atingeţi noi culmi ale succesului. În plan personal, Vă doresc din suflet cer senin, pace în casă, bunăstare şi realizarea tuturor aspiraţiilor. Fiecare în parte şi toţi împreună să facem tot pentru prosperarea localităţilor noatre şi a Republicii Moldova.

 

Vă mulţumesc de interviu şi vă doresc succese, realizări şi răbdare în munca Dumneavoastră de preşedinte al raionului Edineţ.

Ion Baltă

Добавить комментарий

X

Pin It on Pinterest

X